Hoppa till innehåll

Temperature Trending for Särö/Budskär

Note: Trends are based on data recorded at Särö/Budskär since 2008.

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January 0.4°C 0.1°C (2021) -0.3°C0.3°C Colder than All-Time Average Temperature.
February 0.3°C -1.1°C (2021) -1.4°C1.4°C Colder than All-Time Average Temperature.
March 3.3°C 3.9°C (2021) 0.6°C0.6°C Warmer than All-Time Average Temperature.
April 7.3°C 6.5°C (2021) -0.8°C0.8°C Colder than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 10.6°C (2021) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
June 15.4°C 16.9°C (2021) 1.5°C1.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.7°C 20.1°C (2021) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
August 17.0°C 18.0°C (2020) 1.0°C1°C Warmer than All-Time Average Temperature.
September 13.8°C 14.6°C (2020) 0.8°C0.8°C Warmer than All-Time Average Temperature.
October 9.3°C 10.6°C (2020) 1.3°C1.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November 5.7°C 8.1°C (2020) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
December 2.5°C 4.4°C (2020) 1.9°C1.9°C Warmer than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.8°C
Current 12 Month Temperature: 9.4°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.6°C0.6°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.

 

VÄDER KURIOSA -  DAGGPUNKT

När luft av viss temperatur och relativ fuktighet kyls kommer den relativa fuktigheten att öka eftersom varm luft kan innehålla mer vattenånga än kalluft. Om man har en yta som är kall kommer vattenånga att vid en viss temperatur att kondenseras på ytan. Temperaturen vid ytkondens kallas för luftens daggpunkt, ty vid denna temperatur fälls dagg ut på obeväxta ytor. Kondens är även orsaken till att det bildas dimma och moln. Däremot beror "dagg i gräset" på guttation. Fukt kondenserar också in i material vid en relativ luftfuktighet under daggpunkten, om materialet har en fuktkvot som är lägre än jämviktsfuktkvoten. Det kallas då kapillärkondensation och är en relativt långsam process i jämförelse med ytkondensation.