Hoppa till innehåll

Temperature Trending for Särö/Budskär

Note: Trends are based on data recorded at Särö/Budskär since 2008.

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January 0.7°C 4.0°C (2022) 3.3°C3.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
February 0.5°C 3.8°C (2022) 3.3°C3.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
March 3.3°C 3.5°C (2022) 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
April 7.3°C 7.1°C (2022) -0.2°C0.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 12.0°C (2022) 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
June 15.4°C 15.5°C (2022) 0.1°C0.1°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.8°C 19.9°C (2021) 2.1°C2.1°C Warmer than All-Time Average Temperature.
August 16.9°C 16.4°C (2021) -0.5°C0.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
September 13.8°C 14.3°C (2021) 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
October 9.4°C 9.6°C (2021) 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November 5.7°C 4.7°C (2021) -1.0°C1°C Colder than All-Time Average Temperature.
December 2.3°C 0.1°C (2021) -2.2°C2.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.8°C
Current 12 Month Temperature: 9.3°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.

 

VÄDER KURIOSA - STRÅLNINGSDIMMA

Strålningsdimma uppstår då markytan förlorar värme genom långvågig värmeutstrålning. Luften närmast marken avkyls varpå vattenångan kondenserar. Denna typ av dimma är vanlig på sensommaren och hösten under molnfria kvällar och nätter med svaga vindar.

Ett typiskt drag är att strålningsdimman bara uppstår på vissa ställen, t.ex. över öppna fält och i fuktiga sänkor, där markytans temperatur sjunker snabbare än exempelvis inne i en skog.

Denna typ av dimma är till en början låg, bara några decimeter. Först bildas tunna slöjor, älvor, när temperaturen blir så låg att luften blir mättad på vattenånga. Allt eftersom avkylningen av luftlagren sprider sig uppåt, tilltar dimmans täthet och höjd, tills den upplöses av solen eller vinden.