Hoppa till innehåll

Temperature Trending for Särö/Budskär

Note: Trends are based on data recorded at Särö/Budskär since 2008.

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January 0.9°C 3.9°C (2023) 3.0°C3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
February 0.7°C 3.1°C (2023) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
March 3.3°C 2.8°C (2023) -0.5°C0.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
April 7.3°C 8.0°C (2023) 0.7°C0.7°C Warmer than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 12.6°C (2023) 0.8°C0.8°C Warmer than All-Time Average Temperature.
June 15.4°C 12.8°C (2023) -2.6°C2.6°C Colder than All-Time Average Temperature.
July 17.7°C 17.7°C (2022) 0.0°C 
August 17.0°C 18.3°C (2022) 1.3°C1.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
September 13.8°C 13.4°C (2022) -0.4°C0.4°C Colder than All-Time Average Temperature.
October 9.6°C 12.0°C (2022) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November 5.9°C 7.7°C (2022) 1.8°C1.8°C Warmer than All-Time Average Temperature.
December 2.2°C 0.9°C (2022) -1.3°C1.3°C Colder than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.8°C
Current 12 Month Temperature: 9.7°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.9°C0.9°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.

 

VÄDER KURIOSA - BEAUFORTS SKALA (bft)

Beauforts skala är en vindskala uppkallad efter en engelsk amiral, Sir Francis Beaufort. Han baserade den på segelföringen vid bidevindsegling (segling med vinden i de förliga kvadranterna) hos fullriggade örlogsfartyg under 1800-talets första decennier. Skalan fick 13 nivåer där 0…4 handlar om den fart som fartyget kan förväntas nå med alla segel satta, 5…9 om den segelsättning som krävs för att behålla manöverförmågan i en stridssituation och 10…12 om hur fartyget skall hanteras för att överleva. Senare tiders meteorologer (the International Meteorological Committee, 1946) har lagt till steg 13…17 för att omfatta även de vindstyrkor som kan uppstå i tropiska orkaner, tornados m m, men de finns normalt inte med när skalan presenteras i populärsammanhang. Skalan kan beräknas med formeln V = k · B3/2, där k = 0,8365, B = Beauforttalet, och V = vindhastighet i m/s.