Hoppa till innehåll
^^

Forecast Comparison - Temperature

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Updated: 2021-09-28 at 12:00
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
2021-09-28 15   17 13   10 13   16 9   12 12   13 11   12 14   13 11   12
2021-09-27 18 20.2 18 18 13.3 14 15   16 13   11 14   15 11   11 14   11 11   9
2021-09-26 17 17.4 18 17 12.4 13 18 20.2 16 13 13.3 13 15   15 11   11 16   14 10   11
2021-09-25 16 15.8 17 15 8.3 8 17 17.4 19 8 12.4 11 16 20.2 19 12 13.3 14 14   16 13   10
2021-09-24 14 15.4 10 13 14.2 15 15 15.8 10 14 8.3 17 17 17.4 9 8 12.4 19 17 20.2 14 11 13.3 19
2021-09-23 15 11.7 14 13 15.4 7 15 15.4 13 12 14.2 9 16 15.8 16 14 8.3 9 18 17.4 18 10 12.4 11
2021-09-22 16 16.5 17 12 14.9 11 16 11.7 12 13 15.4 9 15 15.4 15 12 14.2 11 16 15.8 15 13 8.3 10
2021-09-21 15 14.8 14 10 9.0 8 15 16.5 16 10 14.9 12 16 11.7 12 13 15.4 9 15 15.4 13 11 14.2 11
2021-09-20 12 13.4 14 10 6.9 8 14 14.8 13 8 9.0 10 17 16.5 18 14 14.9 12 15 11.7 14 13 15.4 9
2021-09-19 15 13.6 15 11 9.3 8 12 13.4 13 8 6.9 9 14 14.8 14 8 9.0 10 17 16.5 18 13 14.9 11
2021-09-18 16 15.4 16 12 8.0 7 14 13.6 14 8 9.3 7 13 13.4 14 10 6.9 9 14 14.8 12 9 9.0 10
2021-09-17 12 13.1 13 10 10.5 11 15 15.4 17 10 8.0 9 14 13.6 15 8 9.3 9 13 13.4 13 9 6.9 8
2021-09-16 12 13.2 14 11 9.8 13 11 13.1 16 10 10.5 13 16 15.4 16 8 8.0 9 14 13.6 15 9 9.3 9
2021-09-15 18 18.8 19 15 11.8 14 17 13.2 16 14 9.8 13 14 13.1 15 13 10.5 13 15 15.4 16 10 8.0 10
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 11 10 5 9 8 7 6 4 9 10 5 5 8 6 4 6
% Succ 84.6   76.9 38.5   69.2 66.7   58.3 50.0   33.3 81.8   90.9 45.5   45.5 80.0   60.0 40.0   60.0
Ave Error 1.1   1.3 2.9   1.9 1.5   2.1 2.5   3.1 1.2   1.6 2.3   2.5 1.0   1.9 2.1   2.7
Net Error -0.3   -0.0 1.8   -0.5 -0.1   -0.5 -0.3   -0.0 0.1   -0.4 -0.2   0.2 -0.0   -0.6 -0.4   -0.4
Std Dev 0.9   1.4 1.9   2.2 1.3   1.8 1.9   2.7 1.6   2.3 1.8   2.3 1.2   1.9 1.6   2.4
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
WEATHER TRIVIA -  Heat IndexThe heat index combines air temperature and dew point in an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature - how hot it feels. The human body normally cools itself by sweating, which evaporates and carries heat away from the body. However, when the relative humidity is high the evaporation rate is reduced, so heat is removed from the body at a lower rate causing it to retain more heat than it would in dry air.