Hoppa till innehåll
^^

Tidvatten

Tidvattennivåer och tidvattenströmmar är relativt obefintliga utanför vår kust utanför vår kust. Tabellen nedan listar de kommande 30 dagarnas tidvatten hos oss men är mer eller mindre tillämpbar längs hela västkusten. Som mest pratar man om 30cm mellan ebb och flod och siffran längst till höger i tabellen är just hur mycket vattennivån påverkas i meter. Lufttrycket och vinden påverkar havsnivån i betydligt större grad. Klicka på havsinformation för att gå tillbaka.

Fri 28
High Tide: 3:34 CET 0.2
Low Tide: 8:53 CET 0.0
High Tide: 16:01 CET 0.2
Low Tide: 21:43 CET 0.0
Sat 29
High Tide: 4:51 CET 0.2
Low Tide: 10:03 CET 0.0
High Tide: 17:12 CET 0.2
Low Tide: 22:42 CET 0.0
Sun 30
High Tide: 5:54 CET 0.2
Low Tide: 11:02 CET 0.0
High Tide: 18:12 CET 0.2
Low Tide: 23:34 CET -0.0
Mon 31
High Tide: 6:47 CET 0.2
Low Tide: 11:53 CET 0.0
High Tide: 19:05 CET 0.2
Tue 01 Tuesday 2022-02-01   New Moon
Low Tide: 0:20 CET -0.0
High Tide: 7:35 CET 0.2
Low Tide: 12:40 CET -0.0
High Tide: 19:52 CET 0.2
Wed 02
Low Tide: 1:04 CET -0.0
High Tide: 8:19 CET 0.2
Low Tide: 13:24 CET -0.0
High Tide: 20:36 CET 0.2
Thu 03
Low Tide: 1:44 CET -0.0
High Tide: 9:01 CET 0.2
Low Tide: 14:06 CET -0.0
High Tide: 21:19 CET 0.2
Fri 04
Low Tide: 2:23 CET -0.0
High Tide: 9:42 CET 0.2
Low Tide: 14:46 CET -0.0
High Tide: 21:59 CET 0.2
Sat 05
Low Tide: 3:02 CET -0.0
High Tide: 10:22 CET 0.2
Low Tide: 15:26 CET 0.0
High Tide: 22:40 CET 0.2
Sun 06
Low Tide: 3:41 CET 0.0
High Tide: 11:01 CET 0.2
Low Tide: 16:08 CET 0.0
High Tide: 23:20 CET 0.2
Mon 07
Low Tide: 4:21 CET 0.0
High Tide: 11:42 CET 0.2
Low Tide: 16:54 CET 0.0
Tue 08 Tuesday 2022-02-08   First Quarter Moon
High Tide: 0:04 CET 0.2
Low Tide: 5:08 CET 0.0
High Tide: 12:26 CET 0.2
Low Tide: 17:50 CET 0.1
Wed 09
High Tide: 0:55 CET 0.2
Low Tide: 6:08 CET 0.1
High Tide: 13:19 CET 0.2
Low Tide: 19:07 CET 0.1
Thu 10
High Tide: 2:02 CET 0.1
Low Tide: 7:32 CET 0.1
High Tide: 14:30 CET 0.2
Low Tide: 20:31 CET 0.1
Fri 11
High Tide: 3:31 CET 0.1
Low Tide: 8:56 CET 0.1
High Tide: 15:54 CET 0.2
Low Tide: 21:40 CET 0.1
Sat 12
High Tide: 4:51 CET 0.2
Low Tide: 10:00 CET 0.1
High Tide: 17:03 CET 0.2
Low Tide: 22:32 CET 0.0
Sun 13
High Tide: 5:44 CET 0.2
Low Tide: 10:49 CET 0.0
High Tide: 17:52 CET 0.2
Low Tide: 23:14 CET 0.0
Mon 14
High Tide: 6:25 CET 0.2
Low Tide: 11:29 CET 0.0
High Tide: 18:32 CET 0.2
Low Tide: 23:50 CET 0.0
Tue 15
High Tide: 6:59 CET 0.2
Low Tide: 12:04 CET 0.0
High Tide: 19:07 CET 0.2
Wed 16 Wednesday 2022-02-16   Full Moon
Low Tide: 0:23 CET -0.0
High Tide: 7:31 CET 0.2
Low Tide: 12:37 CET 0.0
High Tide: 19:41 CET 0.2
Thu 17
Low Tide: 0:54 CET -0.0
High Tide: 8:03 CET 0.2
Low Tide: 13:09 CET -0.0
High Tide: 20:15 CET 0.2
Tide script V2.02 by NewtonAndNoss.com

Tidvatten
De vattenståndsvariationer som förorsakas av tidvatten är som störst (spring) två dygn före ny- och fullmåne och uppgår då till ca 24 cm (i Göteborg/-Torshamnen). De minsta vattenstånds-variationerna (neap) inträffar två dygn före halvmåne.

Tidvattnet här är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 4 timmar 30 minuter efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 065 grader. Nästföljande högvatten infaller 12 timmar och 25 minuter senare.

Då månen, solen och jorden befinner sig på ungefär samma linje vid nymåne och fullmåne förstärker solens och månens tidvattenkrafter varandra och tidvattenhöjden blir större än genomsnittet. Man har då springflod. Då solen och månen från jorden sett är 90 grader från varandra vid halvmåne motverkar tidvattenkrafterna varandra och tidvattenhöjden är mindre än genomsnittet. Detta kallas nipflod.

Vattenstånd
På västkusten stiger vattnet i allmänhet vid västlig vind och sjunker vid ostlig vind. Vid västlig storm kan en s k stormflod inträffa varvid vattnet snabbt kan stiga med över en meter. På grund av varierande djupförhållanden och kustens oregelbundna form kan vattenståndet växla kraftigt från en plats till en annan. Även lufttrycket påverkar vattenståndet; vid högtryck pressas vattnet undan och sjunker således och vid lågtryck stiger vattnet.

Längs kuststräckan Hätteberget - Tistlarna gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) +150 cm
Medelhögvatten (MHW) +100 cm
Medelvatten (MW) 0 cm
Medellågvatten (MLW) -70 cm
Lägsta lågvatten (LLW) -120 cm

Utöver de tillfälliga växlingarna i vattenståndet förekommer en årstidsbunden variation som beror på en motsvarande variation i det förhärskande lufttrycket samt i vindarnas riktning och styrka. I medeltal för en längre period kallas denna variation "den årliga variationen" vilket innebär lågt vattenstånd under våren och högt vattenstånd under sensommaren och hösten. Från detta medelförlopp kan betydande avvikelser förekomma olika år.

Källor: "Svensk Lots", Svenska sjökort, UFS, Wikipedia
VÄDER KURIOSA - EVAPORATION

Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning (exempelvis från solstrålningen). Avdunstning är en passiv process, som sker direkt från markytan eller den fria vattenytan. När vattnet går via växterna, kallas det för transpiration. Motsatsen till evaporation är kondens.