Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2021-09-28 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2021-09-28 15   17 13   10 13   16 9   12 12   13 11   12 14   13 11   12
2021-09-27 18 20.2 18 18 13.3 14 15   16 13   11 14   15 11   11 14   11 11   9
2021-09-26 17 17.4 18 17 12.4 13 18 20.2 16 13 13.3 13 15   15 11   11 16   14 10   11
2021-09-25 16 15.8 17 15 8.3 8 17 17.4 19 8 12.4 11 16 20.2 19 12 13.3 14 14   16 13   10
2021-09-24 14 15.4 10 13 14.2 15 15 15.8 10 14 8.3 17 17 17.4 9 8 12.4 19 17 20.2 14 11 13.3 19
2021-09-23 15 11.7 14 13 15.4 7 15 15.4 13 12 14.2 9 16 15.8 16 14 8.3 9 18 17.4 18 10 12.4 11
2021-09-22 16 16.5 17 12 14.9 11 16 11.7 12 13 15.4 9 15 15.4 15 12 14.2 11 16 15.8 15 13 8.3 10
2021-09-21 15 14.8 14 10 9.0 8 15 16.5 16 10 14.9 12 16 11.7 12 13 15.4 9 15 15.4 13 11 14.2 11
2021-09-20 12 13.4 14 10 6.9 8 14 14.8 13 8 9.0 10 17 16.5 18 14 14.9 12 15 11.7 14 13 15.4 9
2021-09-19 15 13.6 15 11 9.3 8 12 13.4 13 8 6.9 9 14 14.8 14 8 9.0 10 17 16.5 18 13 14.9 11
2021-09-18 16 15.4 16 12 8.0 7 14 13.6 14 8 9.3 7 13 13.4 14 10 6.9 9 14 14.8 12 9 9.0 10
2021-09-17 12 13.1 13 10 10.5 11 15 15.4 17 10 8.0 9 14 13.6 15 8 9.3 9 13 13.4 13 9 6.9 8
2021-09-16 12 13.2 14 11 9.8 13 11 13.1 16 10 10.5 13 16 15.4 16 8 8.0 9 14 13.6 15 9 9.3 9
2021-09-15 18 18.8 19 15 11.8 14 17 13.2 16 14 9.8 13 14 13.1 15 13 10.5 13 15 15.4 16 10 8.0 10
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 11 10 5 9 8 7 6 4 9 10 5 5 8 6 4 6
% Succ 84.6   76.9 38.5   69.2 66.7   58.3 50.0   33.3 81.8   90.9 45.5   45.5 80.0   60.0 40.0   60.0
Medelfel 1.1   1.3 2.9   1.9 1.5   2.1 2.5   3.1 1.2   1.6 2.3   2.5 1.0   1.9 2.1   2.7
-0.3   -0.0 1.8   -0.5 -0.1   -0.5 -0.3   -0.0 0.1   -0.4 -0.2   0.2 -0.0   -0.6 -0.4   -0.4
Stdavvik 0.9   1.4 1.9   2.2 1.3   1.8 1.9   2.7 1.6   2.3 1.8   2.3 1.2   1.9 1.6   2.4
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - VINDKANTRING

En snabb definitiv förändring av vindriktningen, används i huvudsak för att beskriva vinden till sjöss.