Hoppa till innehåll
^^

Detaljerad regnrapport - 2024

Notera att dagens regn samt totaler registreras strax efter midnatt varje dag. Övriga detaljerade rapporter: Vindrapport, Temperaturrapport.

Temperatur  

Max temp:
Medeltemp:
Min temp:
 

Vind

Max vindby:
Medelvind:
Vindriktning:

DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
109.400.2------------------------------
200.006.0------------------------------
300.200.2------------------------------
400.000.0------------------------------
500.000.0------------------------------
600.000.6------------------------------
700.000.0------------------------------
800.000.0------------------------------
900.400.0------------------------------
1000.000.0------------------------------
1100.201.2------------------------------
1200.004.0------------------------------
1301.207.0------------------------------
1400.200.4------------------------------
1500.005.4------------------------------
1600.018.8------------------------------
1700.600.6------------------------------
1800.009.0------------------------------
1900.000.8------------------------------
2002.400.6------------------------------
2105.208.4------------------------------
2215.004.0------------------------------
2300.009.4------------------------------
2416.801.0------------------------------
2500.010.8------------------------------
2614.2 0.2------------------------------
2700.0---------------------------------
2800.0---------------------------------
2900.2---------------------------------
3005.0 ------------------------------
3102.0 --- --- ------ --- ---
Regndagar15 (48%)20 (77%) - - - - - - - - - -
Månads
total
73.0 mm88.4 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Årstotal
(ack.)
73.0 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm161.4 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
109.601.000.000.006.800.005.012.805.400.003.000.0
215.600.000.000.000.000.005.000.000.200.001.000.0
301.011.200.200.000.000.000.402.400.022.607.200.0
417.200.000.000.000.000.003.600.000.011.600.200.0
502.001.200.000.000.000.009.600.000.002.600.200.0
605.400.000.002.800.000.008.206.200.006.600.200.0
702.000.000.000.000.000.000.026.800.000.001.400.0
801.200.000.200.000.000.200.060.200.000.000.602.4
904.600.000.400.000.000.000.017.600.000.014.203.2
1000.203.603.000.000.000.009.200.000.007.000.800.4
1119.000.001.002.800.000.002.200.004.817.401.201.4
1209.200.000.000.200.000.017.208.600.000.200.000.0
1307.000.231.002.800.000.000.203.200.007.800.400.0
1412.800.003.400.000.000.000.000.000.006.200.200.0
1502.800.000.000.000.000.003.401.000.000.400.000.2
1600.001.200.000.000.600.610.800.200.000.000.000.4
1705.212.601.800.000.600.005.200.000.000.000.003.2
1803.200.004.400.000.002.600.200.604.800.000.207.2
1900.000.400.000.000.000.200.000.012.000.000.000.2
2000.012.800.400.000.000.402.211.801.600.200.000.4
2100.000.006.800.000.002.400.000.000.412.400.012.4
2200.000.004.000.000.000.000.000.009.401.205.000.0
2300.003.806.404.404.800.004.000.003.801.000.200.0
2400.010.214.204.200.200.018.400.000.800.200.007.2
2504.800.003.404.000.000.000.013.800.005.000.004.8
2600.200.001.801.800.011.400.813.800.000.000.002.4
2700.000.000.000.000.000.205.605.200.000.000.000.0
2800.000.200.000.000.000.000.007.000.000.000.010.2
2902.2 04.600.000.000.800.200.005.230.000.003.8
3000.0 07.400.000.000.402.600.000.008.400.000.6
3101.4 03.4 00.0 11.6--- 00.0 01.4
Regndagar21 (68%)12 (43%)19 (61%)8 (27%)5 (16%)10 (33%)22 (71%)16 (53%)11 (37%)18 (58%)16 (53%)18 (56%)
Månads
total
126.6 mm58.4 mm97.8 mm23.0 mm13.0 mm19.2 mm125.6 mm191.2 mm48.4 mm140.8 mm36.0 mm61.8 mm
Årstotal
(ack.)
126.6 mm185.0 mm282.8 mm305.8 mm318.8 mm338.0 mm463.6 mm654.8 mm703.2 mm844.0 mm880.0 mm941.8 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
106.206.000.000.000.000.003.401.400.011.402.800.0
202.400.800.000.000.200.002.610.200.000.002.000.0
301.405.200.000.000.000.007.401.600.000.000.000.0
400.204.600.015.600.000.008.636.600.000.000.600.0
505.000.400.000.000.000.200.200.000.001.600.200.0
600.000.800.009.800.000.202.400.000.000.406.800.0
707.000.000.013.400.803.807.600.200.001.206.800.0
804.400.400.000.000.002.000.600.000.001.802.802.2
902.600.000.000.000.002.400.000.003.200.003.600.0
1000.000.200.000.008.400.200.000.000.003.601.800.0
1101.800.000.000.005.001.000.000.000.200.200.000.0
1200.000.000.000.000.201.000.000.000.000.000.000.0
1300.005.000.000.400.400.000.000.018.800.002.200.2
1400.013.400.004.200.400.000.000.000.000.000.400.4
1500.005.000.000.000.000.000.002.402.409.600.400.0
1600.404.000.000.000.000.003.403.200.003.200.000.0
1700.200.801.800.000.006.201.200.000.008.400.000.0
1800.004.000.000.000.000.401.200.000.000.400.001.4
1901.604.000.000.000.402.000.000.200.200.000.005.2
2000.006.600.000.000.205.200.000.000.000.000.013.8
2100.012.400.000.003.800.000.000.000.200.401.601.6
2200.003.000.000.000.000.000.000.000.007.600.800.2
2300.201.400.000.000.000.000.000.000.001.200.000.0
2400.412.600.000.006.000.000.000.000.003.600.000.0
2500.000.000.000.000.400.043.600.002.606.000.407.2
2600.400.000.000.008.203.600.200.020.400.003.210.6
2703.000.000.000.003.012.200.000.004.604.400.400.0
2800.200.000.000.003.000.200.000.003.207.800.027.4
2903.6 00.000.000.000.000.000.000.000.200.006.6
3000.0 00.000.008.600.000.000.001.800.000.404.2
3100.0 00.4 00.2 00.200.0 01.6 01.4
Regndagar18 (58%)20 (71%)2 (6%)5 (17%)17 (55%)15 (50%)14 (45%)8 (26%)11 (37%)20 (65%)18 (60%)14 (44%)
Månads
total
41.0 mm90.6 mm2.2 mm43.4 mm49.2 mm40.6 mm82.6 mm55.8 mm57.6 mm74.6 mm37.2 mm82.4 mm
Årstotal
(ack.)
41.0 mm131.6 mm133.8 mm177.2 mm226.4 mm267.0 mm349.6 mm405.4 mm463.0 mm537.6 mm574.8 mm657.2 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.601.200.401.800.000.001.200.200.037.405.401.4
200.000.000.000.000.000.006.004.600.016.000.000.6
300.000.000.200.000.000.000.200.000.017.000.202.0
400.000.000.001.809.600.000.000.000.000.800.400.2
500.000.000.000.614.800.001.400.000.007.800.000.0
600.200.000.000.000.800.002.800.400.000.007.000.0
700.400.000.000.000.000.800.400.000.000.006.000.0
800.000.000.001.600.000.000.000.000.000.000.200.2
900.000.000.006.010.600.000.400.000.000.005.600.0
1001.800.000.000.013.200.028.814.800.202.601.002.4
1114.200.020.008.209.004.400.010.603.804.200.000.0
1200.800.000.802.802.600.200.000.001.200.000.000.0
1300.200.002.000.400.200.009.609.000.800.000.000.8
1400.000.001.200.001.402.609.400.400.000.000.000.2
1500.000.004.000.029.800.000.000.001.601.200.000.0
1600.000.600.000.001.600.000.007.831.400.000.400.0
1700.003.400.000.000.000.000.026.600.000.003.800.0
1800.800.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
1903.603.600.000.000.000.000.000.000.011.200.000.0
2015.800.000.000.000.006.400.000.000.003.600.000.0
2105.800.000.001.200.000.000.000.001.204.200.000.0
2208.000.200.000.206.000.000.000.000.000.000.000.0
2300.000.000.000.019.000.000.000.007.200.000.001.8
2400.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
2500.000.200.000.011.400.000.000.000.001.800.000.0
2600.000.000.000.004.200.001.000.000.002.800.000.0
2700.600.004.400.000.200.000.000.004.408.600.000.0
2800.000.001.000.000.000.001.800.013.401.600.002.8
2900.0 00.601.800.000.011.400.006.000.000.000.0
3000.0 00.000.000.000.000.000.006.801.800.003.0
3100.0 00.4 00.0 ---00.0 03.2 00.0
Regndagar14 (45%)7 (25%)11 (35%)11 (37%)16 (52%)5 (17%)13 (43%)9 (29%)12 (40%)17 (55%)10 (33%)11 (34%)
Månads
total
53.0 mm9.4 mm35.0 mm26.4 mm134.4 mm14.4 mm74.4 mm74.4 mm78.0 mm125.8 mm30.0 mm15.4 mm
Årstotal
(ack.)
53.0 mm62.4 mm97.4 mm123.8 mm258.2 mm272.6 mm347.0 mm421.4 mm499.4 mm625.2 mm655.2 mm670.6 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.001.802.600.005.200.001.400.000.000.006.000.8
200.000.000.001.002.800.000.000.000.000.009.600.2
300.003.802.200.000.000.000.200.000.000.400.400.0
401.001.600.401.200.000.013.600.001.813.601.000.2
500.000.000.000.000.010.407.812.200.000.000.000.0
600.000.000.000.000.003.002.600.000.001.600.000.0
700.200.000.000.000.000.200.000.000.007.200.000.0
800.203.600.800.000.000.000.000.002.408.000.000.8
902.223.601.800.200.000.000.000.004.402.800.004.4
1001.000.409.000.001.600.000.000.000.004.800.001.8
1100.400.200.413.200.000.000.000.000.000.200.000.0
1200.801.615.401.202.000.000.000.010.000.600.400.4
1300.000.008.400.200.200.000.000.001.202.200.600.0
1413.600.000.000.600.000.013.600.000.000.004.005.4
1500.010.400.200.200.000.005.600.000.000.000.206.0
1600.015.803.000.000.000.000.000.000.000.005.000.0
1700.603.000.400.000.000.000.000.000.000.009.610.8
1804.000.604.000.000.000.000.000.000.000.002.209.4
1900.000.000.000.002.606.801.200.000.000.001.200.0
2000.012.600.000.000.004.800.202.400.001.000.001.4
2100.000.600.000.000.010.400.001.400.015.807.200.0
2200.005.400.000.000.200.800.000.200.023.802.808.8
2300.600.000.000.008.000.000.000.800.000.000.200.0
2400.000.000.000.004.800.018.200.000.802.207.600.2
2500.009.000.000.000.000.000.000.025.206.000.000.0
2600.000.000.000.000.000.002.000.600.000.803.004.6
2704.200.000.008.800.000.002.800.000.001.600.031.6
2805.801.200.200.000.000.008.000.402.007.000.001.6
2905.607.400.000.000.002.401.600.000.004.600.002.0
3013.4 00.008.000.007.600.200.000.000.803.601.6
3105.6 00.0 00.0 00.000.0 01.6 02.4
Regndagar16 (52%)18 (62%)14 (45%)10 (33%)9 (29%)9 (30%)15 (48%)7 (23%)8 (27%)21 (68%)18 (60%)20 (62%)
Månads
total
59.2 mm102.6 mm48.8 mm34.6 mm27.4 mm46.4 mm79.0 mm18.0 mm47.8 mm106.6 mm64.6 mm94.4 mm
Årstotal
(ack.)
59.2 mm161.8 mm210.6 mm245.2 mm272.6 mm319.0 mm398.0 mm416.0 mm463.8 mm570.4 mm635.0 mm729.4 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.400.000.000.000.001.602.000.001.800.000.000.0
200.000.000.400.000.000.000.000.000.001.404.600.0
300.000.003.200.000.005.200.000.001.200.009.203.6
400.011.011.800.000.000.000.000.015.801.200.200.0
500.005.402.600.000.000.200.002.600.200.000.000.0
600.000.013.200.200.400.006.423.002.800.000.008.8
709.405.411.400.600.001.202.807.010.200.000.001.2
801.810.202.600.000.006.800.000.800.202.607.612.8
900.012.008.000.006.201.200.000.000.002.000.000.4
1000.000.000.000.000.600.000.029.812.000.000.000.0
1100.0---00.000.000.003.000.006.610.401.201.415.6
1200.8---13.600.000.004.600.000.000.411.208.605.6
1300.4---14.600.000.004.600.000.000.011.001.000.8
1400.000.001.200.000.000.000.001.602.203.207.803.4
1502.000.000.600.000.000.000.001.008.601.600.214.8
1600.400.002.600.000.000.000.400.400.200.609.811.0
1700.000.013.800.005.400.000.010.000.202.803.407.8
1800.000.000.000.008.800.000.001.200.006.801.202.8
1900.002.200.000.000.000.000.007.400.002.201.200.2
2000.005.800.800.011.601.200.000.200.005.601.600.0
2100.819.800.000.003.000.439.600.000.200.001.202.2
2203.200.000.000.000.200.003.601.400.200.003.400.0
2300.000.000.000.000.000.000.000.800.000.000.003.6
2400.000.000.000.009.000.000.200.000.000.200.005.0
2500.000.000.400.000.000.000.000.000.000.000.000.4
2600.000.000.000.000.600.000.000.000.017.402.600.0
2701.800.000.013.806.200.000.000.024.208.004.400.0
2802.800.000.013.000.000.000.418.403.200.210.400.0
2900.0 00.000.000.000.000.004.818.000.001.402.0
3000.0 00.000.007.600.008.800.001.000.000.000.0
3100.4 00.2 00.0 02.600.0 00.0 00.0
Regndagar12 (39%)8 (32%)17 (55%)4 (13%)12 (39%)11 (37%)10 (32%)17 (55%)20 (67%)18 (58%)20 (67%)19 (59%)
Månads
total
24.2 mm71.8 mm101.0 mm27.6 mm59.6 mm30.0 mm66.8 mm117.0 mm113.0 mm79.2 mm81.2 mm102.0 mm
Årstotal
(ack.)
24.2 mm96.0 mm197.0 mm224.6 mm284.2 mm314.2 mm381.0 mm498.0 mm611.0 mm690.2 mm771.4 mm873.4 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
106.804.200.000.003.000.000.000.000.001.400.000.0
201.400.000.000.000.200.000.000.000.006.800.803.6
308.000.000.002.001.600.000.000.000.000.000.002.0
400.000.000.003.600.000.000.000.000.001.000.000.0
500.000.001.008.200.000.000.000.000.005.000.200.0
600.000.001.600.200.000.000.001.400.002.200.005.0
700.000.800.000.000.000.000.000.417.201.600.007.0
800.000.002.600.000.000.000.001.006.814.400.005.2
900.000.000.000.000.000.001.000.006.600.005.002.0
1004.000.000.000.000.410.000.001.603.800.004.000.0
1102.601.602.000.001.601.800.015.609.600.012.000.0
1200.009.004.600.000.000.200.000.201.600.001.600.0
1300.000.000.000.000.000.000.002.000.800.003.000.0
1400.000.000.000.000.004.800.012.406.000.000.800.0
1502.600.600.009.200.000.000.000.001.800.000.600.0
1606.004.000.000.000.002.000.000.006.400.000.000.8
1700.000.000.000.000.004.000.800.000.200.000.000.0
1801.602.200.000.000.001.210.000.400.000.000.000.0
1900.009.800.000.000.000.000.019.200.000.000.000.6
2000.400.000.000.000.008.400.003.600.800.400.000.2
2100.001.400.600.000.002.400.000.007.200.400.000.4
2200.000.001.200.000.002.400.000.002.000.400.000.0
2312.600.000.004.800.000.000.000.001.605.200.000.0
2407.400.000.203.400.000.000.026.800.000.000.000.0
2500.200.000.000.000.000.000.003.400.200.200.000.0
2600.400.000.004.400.000.000.002.201.009.600.000.0
2706.400.000.003.000.000.000.010.400.014.400.000.0
2801.000.000.006.009.000.003.400.400.600.000.000.0
2912.0 00.001.404.600.000.000.000.200.615.001.0
3000.0 00.014.200.000.000.000.000.002.204.000.4
3108.2 00.0 00.0 00.000.0 04.2 00.0
Regndagar17 (55%)9 (32%)8 (26%)12 (40%)7 (23%)10 (33%)4 (13%)16 (52%)19 (63%)17 (55%)11 (37%)12 (38%)
Månads
total
81.6 mm33.6 mm13.8 mm60.4 mm20.4 mm37.2 mm15.2 mm101.0 mm74.4 mm70.0 mm47.0 mm28.2 mm
Årstotal
(ack.)
81.6 mm115.2 mm129.0 mm189.4 mm209.8 mm247.0 mm262.2 mm363.2 mm437.6 mm507.6 mm554.6 mm582.8 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
101.200.003.800.200.000.000.000.000.200.800.400.0
200.000.000.000.000.000.000.005.000.429.200.401.6
300.600.000.400.000.000.605.215.400.000.600.600.4
400.000.003.000.000.006.400.004.404.606.400.200.0
500.000.003.200.400.000.600.001.200.001.602.000.0
600.000.000.000.000.000.200.000.018.800.000.007.8
706.800.000.000.000.244.800.000.003.202.002.806.6
800.000.002.800.000.001.200.800.011.800.000.200.6
900.200.201.800.000.005.000.011.608.000.001.400.0
1001.400.000.000.801.002.600.000.002.606.605.407.6
1115.200.000.002.003.004.200.000.007.606.200.201.0
1200.800.000.005.200.003.400.014.402.611.601.600.6
1300.000.000.002.201.400.000.000.401.403.000.013.2
1400.000.000.200.002.000.000.000.011.201.406.205.6
1500.000.000.200.000.000.000.004.800.800.000.000.0
1600.001.200.000.005.609.409.601.602.800.004.800.4
1701.600.401.200.006.400.000.006.017.800.400.200.0
1800.000.400.000.000.200.000.002.000.201.400.000.2
1900.000.800.000.000.000.000.002.802.200.002.000.0
2000.206.412.400.200.000.000.002.200.201.800.002.2
2100.000.002.000.000.000.002.002.600.001.400.000.2
2200.010.802.800.000.000.200.000.403.217.409.602.4
2300.000.000.000.000.007.200.000.000.000.202.002.8
2400.000.000.008.411.000.004.600.600.017.200.012.8
2500.006.000.003.200.004.200.001.400.015.800.006.0
2600.000.400.000.000.000.600.029.800.001.803.802.0
2700.008.800.000.000.000.003.601.000.004.214.206.0
2800.002.200.022.404.200.000.200.000.002.808.206.0
2900.6 01.200.800.000.010.800.000.015.000.002.4
3000.0 10.000.002.000.007.403.800.000.000.012.4
3100.0 06.8 17.6 00.207.2 00.2 13.0
Regndagar10 (32%)11 (39%)15 (48%)11 (37%)12 (39%)15 (50%)10 (32%)21 (68%)19 (63%)24 (77%)20 (67%)24 (75%)
Månads
total
28.6 mm37.6 mm51.8 mm45.8 mm54.6 mm90.6 mm44.4 mm118.6 mm99.6 mm149.0 mm66.2 mm113.8 mm
Årstotal
(ack.)
28.6 mm66.2 mm118.0 mm163.8 mm218.4 mm309.0 mm353.4 mm472.0 mm571.6 mm720.6 mm786.8 mm900.6 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.007.000.000.000.000.004.402.400.000.003.600.0
200.003.609.000.000.002.219.006.600.800.000.000.0
300.001.201.200.201.200.008.211.601.200.000.800.0
400.000.000.000.000.000.001.202.000.000.002.000.0
500.001.804.804.000.000.002.600.000.000.017.600.0
600.000.204.219.400.000.016.200.000.000.000.800.0
700.001.201.806.000.000.000.401.200.200.000.010.8
800.407.800.001.200.000.000.600.800.000.000.000.2
900.601.401.200.000.000.000.000.000.000.600.006.2
1006.203.200.000.000.001.205.008.800.003.800.005.8
1100.800.000.000.000.000.005.800.000.600.000.000.0
1200.000.000.000.000.000.003.409.200.000.000.000.0
1300.000.400.000.000.000.000.003.000.000.000.000.2
1400.000.000.000.000.003.000.000.000.000.010.200.0
1500.000.000.005.600.005.800.000.000.000.014.200.0
1600.200.000.007.800.000.000.200.000.007.001.800.0
1700.000.000.003.800.000.401.800.000.000.002.200.2
1801.200.400.001.400.000.209.400.000.000.005.200.2
1904.800.000.000.400.000.000.000.000.000.200.800.2
2000.011.800.000.001.810.000.001.200.000.813.200.0
2100.002.200.000.001.212.000.000.000.000.800.600.0
2200.001.200.000.001.000.400.001.800.005.200.001.2
2301.000.000.000.000.225.600.000.013.402.600.004.4
2401.200.001.000.400.400.200.000.000.000.000.005.0
2500.200.003.600.200.400.200.000.000.003.000.000.0
2604.600.000.000.000.002.000.800.000.403.400.004.4
2709.000.008.800.200.000.007.000.002.000.400.000.0
2800.000.003.203.000.000.002.207.609.002.400.000.0
2904.200.000.005.604.602.202.023.601.600.000.200.0
3001.2 00.802.800.004.200.400.002.400.000.200.2
3100.2 00.0 02.2 01.600.0 09.0 00.4
Regndagar15 (48%)14 (48%)11 (35%)16 (53%)9 (29%)15 (50%)20 (65%)13 (42%)10 (33%)13 (42%)15 (50%)14 (44%)
Månads
total
35.8 mm43.4 mm39.6 mm62.0 mm13.0 mm69.6 mm92.2 mm79.8 mm31.6 mm39.2 mm73.4 mm39.4 mm
Årstotal
(ack.)
35.8 mm79.2 mm118.8 mm180.8 mm193.8 mm263.4 mm355.6 mm435.4 mm467.0 mm506.2 mm579.6 mm619.0 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
104.600.009.000.000.213.800.000.011.000.000.000.2
202.600.202.600.000.012.400.000.001.200.000.001.4
300.000.000.000.000.004.800.000.002.400.000.004.8
400.000.000.000.009.400.000.008.400.200.000.008.0
500.000.000.000.016.800.000.008.222.400.003.608.4
601.800.000.400.005.400.001.200.002.400.000.802.6
705.800.000.000.005.200.000.200.000.000.013.600.0
806.600.000.400.000.000.006.000.000.000.601.000.2
909.600.000.000.003.200.000.400.000.000.214.602.8
1021.200.003.000.000.200.000.800.000.000.000.202.6
1100.000.000.001.800.000.000.001.800.000.002.603.4
1207.000.000.003.016.400.000.800.000.000.000.402.0
1301.400.600.000.801.407.200.200.000.400.008.800.6
1404.200.000.008.600.000.000.000.000.600.000.404.6
1522.600.000.015.400.000.000.001.217.200.000.000.0
1600.400.000.000.001.600.000.000.213.800.004.801.2
1700.000.000.000.000.022.600.000.004.000.001.201.8
1801.006.200.000.000.003.600.400.007.200.008.000.6
1902.000.200.000.009.202.803.800.000.000.005.403.6
2001.607.406.600.001.400.000.000.001.600.000.000.0
2100.003.203.400.000.000.002.400.008.001.600.004.6
2200.000.000.000.000.603.800.000.029.802.400.006.0
2300.008.200.000.000.000.000.200.000.000.000.001.2
2404.400.600.000.000.000.000.003.010.800.006.001.4
2500.000.001.804.403.200.006.029.601.001.007.203.0
2615.400.011.600.000.000.013.601.400.000.000.803.4
2700.003.200.000.000.000.000.020.600.000.206.607.8
2811.400.004.801.206.200.005.200.600.000.008.200.0
2903.6 16.003.200.603.612.800.000.000.031.000.0
3009.0 00.207.410.800.000.400.000.000.001.000.0
3100.0 00.2 04.2 00.009.2 00.0 00.2
Regndagar20 (65%)9 (32%)13 (42%)9 (30%)18 (58%)9 (30%)16 (52%)11 (35%)17 (57%)6 (19%)21 (70%)25 (78%)
Månads
total
136.2 mm29.8 mm60.0 mm45.8 mm96.0 mm74.6 mm54.4 mm84.2 mm134.0 mm6.0 mm126.2 mm76.4 mm
Årstotal
(ack.)
136.2 mm166.0 mm226.0 mm271.8 mm367.8 mm442.4 mm496.8 mm581.0 mm715.0 mm721.0 mm847.2 mm923.6 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.205.801.000.000.200.420.800.000.000.000.600.0
208.000.000.800.000.000.004.600.000.002.000.000.0
305.600.000.000.000.001.802.008.800.000.605.400.0
402.400.000.000.000.001.000.004.600.000.016.200.0
504.800.000.002.600.010.800.000.000.000.007.006.6
604.000.400.002.611.008.400.000.000.000.000.400.6
708.811.204.603.202.802.601.600.011.611.600.014.2
802.407.200.016.604.400.215.207.418.802.200.000.0
916.804.600.000.601.200.000.012.408.400.800.000.2
1000.000.000.000.400.000.000.000.000.403.206.625.8
1100.800.200.003.811.200.400.023.000.000.000.002.8
1200.000.600.006.800.600.000.203.200.015.000.206.4
1300.407.400.000.005.400.016.407.400.000.000.801.2
1400.000.008.804.415.600.000.000.000.000.000.201.2
1500.006.000.800.000.000.000.600.600.027.800.211.2
1600.003.800.000.000.000.000.000.000.012.800.200.4
1700.000.000.002.600.000.000.014.800.001.616.400.6
1800.207.202.200.801.600.000.008.800.013.200.209.6
1900.601.600.800.010.200.400.003.600.002.600.403.2
2000.004.400.000.000.200.000.000.200.001.000.001.4
2100.012.001.000.000.005.800.000.200.603.600.207.6
2200.001.401.800.000.000.000.001.600.001.000.001.8
2300.000.200.200.000.000.800.007.004.604.600.600.0
2400.000.000.000.200.001.600.000.613.414.415.802.4
2500.000.000.200.000.000.000.200.003.224.400.000.0
2600.001.400.200.000.000.002.601.801.600.800.200.0
2701.600.000.400.000.006.800.000.000.200.000.004.2
2800.803.600.000.000.037.800.000.000.000.000.000.2
2900.8 00.000.000.002.800.000.400.001.800.001.6
3000.4 00.000.000.000.000.005.600.000.000.000.0
3100.2 00.0 00.0 00.411.4 02.4 00.0
Regndagar18 (58%)18 (64%)13 (42%)12 (40%)12 (39%)15 (50%)11 (35%)20 (65%)10 (33%)21 (68%)18 (60%)21 (66%)
Månads
total
58.8 mm79.0 mm22.8 mm44.6 mm64.4 mm81.6 mm64.6 mm123.4 mm62.8 mm147.4 mm71.6 mm103.2 mm
Årstotal
(ack.)
58.8 mm137.8 mm160.6 mm205.2 mm269.6 mm351.2 mm415.8 mm539.2 mm602.0 mm749.4 mm821.0 mm924.2 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.400.000.000.000.000.004.400.001.800.002.000.0
200.000.000.000.000.000.000.400.009.000.000.800.0
308.800.000.000.000.000.003.201.400.000.002.600.0
403.403.400.000.000.000.003.600.200.001.400.005.0
500.002.000.000.000.000.000.000.000.202.400.811.6
600.800.000.000.000.000.000.001.600.000.207.611.6
700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.2
800.800.000.000.019.000.000.012.800.004.600.014.4
906.000.200.000.001.000.000.000.002.804.814.400.4
1000.000.000.000.000.200.000.003.204.200.002.800.8
1100.000.000.000.600.000.000.009.000.600.000.200.0
1200.000.000.003.201.401.200.000.000.000.032.200.0
1300.000.000.000.007.431.600.014.200.000.000.001.4
1400.000.000.006.000.600.400.000.200.400.200.607.4
1500.100.000.001.200.613.200.000.006.000.200.204.8
1600.000.000.600.200.013.600.003.816.600.200.002.2
1700.000.600.600.000.000.000.001.405.802.400.001.4
1800.002.000.009.605.000.000.001.611.201.405.802.0
1900.000.000.000.003.611.000.000.002.400.001.606.8
2000.000.000.000.005.000.000.000.002.009.800.001.0
2100.000.000.000.014.800.200.000.000.211.000.005.0
2200.000.000.000.002.802.800.000.005.407.400.005.2
2300.000.000.000.800.805.000.000.000.205.800.007.6
2400.000.000.005.600.002.600.000.000.003.800.022.0
2500.000.000.002.400.000.000.000.000.201.400.004.8
2600.000.000.002.800.012.600.000.000.002.000.000.2
2705.600.000.000.000.800.424.400.000.006.200.012.8
2800.000.000.000.002.403.202.000.000.021.000.000.0
2903.6 00.001.202.414.400.000.200.000.602.800.2
3004.0 00.000.000.002.411.208.000.000.000.000.0
3100.6 00.0 00.0 00.203.0 08.8 02.4
Regndagar11 (35%)5 (18%)2 (6%)11 (37%)16 (52%)15 (50%)8 (26%)14 (45%)17 (57%)21 (68%)15 (50%)24 (75%)
Månads
total
34.1 mm8.2 mm1.2 mm33.6 mm67.8 mm114.6 mm49.4 mm60.6 mm69.0 mm95.6 mm75.4 mm131.2 mm
Årstotal
(ack.)
34.1 mm42.3 mm43.5 mm77.1 mm144.9 mm259.5 mm308.9 mm369.5 mm438.5 mm534.1 mm609.5 mm740.7 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
110.000.000.000.000.000.005.800.000.011.808.800.0
204.600.000.000.000.000.000.011.803.002.209.000.0
325.600.000.000.000.000.000.000.000.009.408.801.0
407.800.000.000.000.000.000.000.000.403.002.000.4
504.800.000.000.000.000.400.000.200.007.800.000.0
600.000.000.001.800.000.024.030.008.200.000.800.0
702.200.000.800.000.000.000.007.402.800.202.000.0
800.000.001.800.001.010.200.000.000.000.400.000.0
904.800.000.219.609.002.205.800.000.002.001.200.1
1000.600.000.018.421.804.021.005.000.600.001.400.0
1100.000.000.008.403.801.204.800.205.800.004.200.0
1204.000.000.000.000.000.003.000.000.200.000.000.0
1300.000.200.005.600.000.002.001.000.009.001.000.0
1400.003.200.000.803.400.000.000.011.206.600.200.0
1500.000.000.000.004.600.204.800.000.006.400.004.8
1600.004.000.000.602.607.000.400.000.806.801.800.0
1700.000.000.200.402.400.800.000.007.603.400.005.2
1804.407.802.400.200.006.400.007.818.405.403.800.0
1900.000.000.000.400.000.222.600.000.210.800.000.0
2000.801.201.001.000.000.000.002.000.404.800.000.0
2110.800.000.000.200.200.000.000.012.400.200.000.0
2200.207.200.000.000.008.800.218.200.400.000.800.0
2300.001.400.000.000.002.200.000.000.400.004.201.6
2400.000.000.000.000.017.200.000.000.000.200.403.4
2500.000.000.003.200.013.800.004.419.200.809.209.4
2600.000.000.012.600.000.000.005.615.800.023.209.8
2700.002.800.000.000.000.000.200.003.800.004.400.0
2800.000.200.000.000.000.027.608.400.200.000.000.2
2900.000.000.000.001.022.000.000.002.422.200.012.0
3000.0 00.000.000.010.210.001.406.800.600.001.2
3100.0 00.0 00.0 04.800.0 00.4 06.4
Regndagar13 (42%)9 (31%)6 (19%)14 (47%)10 (32%)16 (53%)15 (48%)14 (45%)22 (73%)22 (71%)19 (63%)13 (41%)
Månads
total
80.6 mm28.0 mm6.4 mm73.2 mm49.8 mm106.8 mm137.0 mm103.4 mm121.0 mm114.4 mm87.2 mm55.5 mm
Årstotal
(ack.)
80.6 mm108.6 mm115.0 mm188.2 mm238.0 mm344.8 mm481.8 mm585.2 mm706.2 mm820.6 mm907.8 mm963.3 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.013.000.007.200.000.000.200.200.000.000.004.8
200.003.000.000.000.000.002.400.200.000.400.003.0
300.800.200.001.002.000.000.000.000.009.000.015.4
401.204.600.000.000.000.000.000.001.600.400.000.8
506.801.200.005.000.000.000.410.029.402.600.001.4
603.200.000.001.600.000.000.000.212.418.800.005.2
702.207.200.000.000.003.800.008.602.400.000.002.4
811.205.800.000.000.000.015.603.400.000.000.025.6
900.000.002.400.000.012.405.203.000.010.800.020.2
1000.008.804.200.000.000.000.204.202.404.000.003.8
1100.600.001.600.000.600.000.002.009.001.200.001.0
1203.200.001.208.000.000.000.000.013.200.000.004.8
1300.000.000.201.001.401.600.000.001.600.000.016.6
1400.200.000.000.011.401.419.413.000.000.000.003.0
1510.800.000.000.202.000.020.200.801.800.000.008.4
1602.600.400.000.001.200.001.203.600.000.000.001.4
1700.000.000.200.000.818.607.600.000.800.600.000.0
1801.200.001.400.000.003.200.400.007.828.600.000.0
1900.000.000.000.001.424.207.219.406.606.600.600.0
2000.000.000.000.000.000.000.000.001.200.200.202.6
2100.000.000.000.000.000.004.800.012.201.200.002.0
2200.000.000.000.011.200.431.000.202.200.200.000.2
2300.000.000.000.000.204.811.800.001.400.000.003.2
2400.000.000.000.004.000.004.807.600.000.001.200.2
2500.000.000.000.000.005.201.600.600.000.006.800.8
2600.000.000.000.005.600.003.800.001.801.803.400.0
2700.000.000.200.004.200.000.023.000.000.005.000.0
2800.000.000.000.407.400.000.003.800.000.000.000.8
2900.0 00.000.001.800.000.009.200.001.203.206.6
3000.0 00.000.000.200.000.006.600.003.802.600.8
3100.0 05.0 00.0 05.200.0 00.0 00.0
Regndagar12 (39%)9 (32%)9 (29%)8 (27%)16 (52%)10 (33%)19 (61%)20 (65%)17 (57%)17 (55%)8 (27%)25 (78%)
Månads
total
44.0 mm44.2 mm16.4 mm24.4 mm55.4 mm75.6 mm143.0 mm119.6 mm107.8 mm91.4 mm23.0 mm135.0 mm
Årstotal
(ack.)
44.0 mm88.2 mm104.6 mm129.0 mm184.4 mm260.0 mm403.0 mm522.6 mm630.4 mm721.8 mm744.8 mm879.8 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.000.601.004.400.000.000.018.000.000.000.000.0
200.006.400.001.200.000.000.000.000.000.014.000.0
300.000.400.000.000.000.000.006.800.001.009.400.0
400.000.000.003.401.800.000.400.000.000.000.200.4
500.400.000.000.600.200.000.000.000.000.007.405.0
600.200.000.000.800.000.000.010.800.005.200.000.8
700.000.000.000.000.004.800.000.000.021.400.001.2
800.000.000.000.006.400.617.612.600.000.000.001.0
900.000.000.000.000.209.200.001.600.000.000.000.6
1000.000.000.000.000.011.000.000.001.400.000.000.2
1100.000.000.000.000.011.204.806.002.400.010.206.0
1200.000.000.000.019.402.800.406.202.000.012.200.0
1300.000.000.000.000.000.418.231.801.400.002.200.0
1400.000.000.200.000.000.000.000.006.400.000.400.0
1500.000.000.000.007.400.210.403.401.000.010.000.0
1600.000.200.000.000.000.000.011.209.200.000.006.4
1700.000.000.000.000.000.005.400.002.600.000.000.2
1800.001.200.400.000.000.000.010.801.802.400.000.2
1900.000.602.200.000.001.000.001.401.207.600.600.2
2000.201.600.000.002.200.000.006.006.800.002.400.2
2100.000.000.401.200.600.000.002.200.002.800.200.0
2200.000.000.400.000.000.012.201.600.001.800.200.0
2300.000.003.000.000.000.000.409.000.021.201.400.0
2400.000.000.000.000.000.000.005.802.605.200.200.0
2500.006.200.000.004.200.002.825.404.000.000.000.0
2600.001.200.201.200.000.000.000.000.000.000.000.0
2706.603.816.000.000.000.000.000.000.011.800.000.0
2800.000.000.003.200.400.000.002.000.008.600.000.0
2900.0 03.404.000.003.008.200.200.004.800.000.0
3000.0 00.601.200.200.847.400.000.000.000.000.0
3102.6 11.2 00.0 01.000.0 00.0 00.0
Regndagar5 (16%)10 (36%)12 (39%)10 (33%)11 (35%)11 (37%)13 (42%)20 (65%)13 (43%)12 (39%)15 (50%)13 (41%)
Månads
total
10.0 mm22.2 mm39.0 mm21.2 mm43.0 mm45.0 mm129.2 mm172.8 mm42.8 mm93.8 mm71.0 mm22.4 mm
Årstotal
(ack.)
10.0 mm32.2 mm71.2 mm92.4 mm135.4 mm180.4 mm309.6 mm482.4 mm525.2 mm619.0 mm690.0 mm712.4 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
100.000.000.000.000.000.000.000.002.402.600.000.0
200.200.004.600.000.000.000.000.402.210.212.400.0
300.400.002.400.000.408.000.008.414.217.400.801.0
400.000.400.000.203.200.800.009.409.609.400.000.2
500.000.600.000.207.001.600.000.000.402.800.601.2
602.603.600.400.011.800.018.400.000.214.806.600.2
700.001.800.800.205.400.000.000.001.002.803.604.6
801.400.411.006.407.600.001.400.000.004.400.000.0
900.000.001.202.000.003.006.400.600.000.000.000.0
1000.000.000.000.000.003.201.400.800.000.613.200.0
1100.000.000.200.000.203.820.202.800.001.000.200.0
1209.600.000.000.000.027.001.000.000.000.000.000.0
1301.800.005.400.000.000.401.200.000.000.003.000.0
1401.200.000.000.000.400.000.001.600.000.011.600.0
1500.000.200.009.000.000.001.604.400.000.000.003.6
1600.000.002.400.000.000.000.400.400.003.001.000.0
1700.000.000.400.001.000.000.000.200.000.005.800.0
1805.400.000.000.002.211.612.800.000.000.015.600.0
1903.200.000.000.000.801.401.000.000.000.202.400.0
2009.600.000.000.004.400.001.000.001.201.801.000.2
2100.000.000.000.000.200.000.412.800.000.000.001.0
2200.000.000.400.012.800.009.400.003.600.014.600.4
2301.600.000.000.002.600.020.600.002.600.202.400.0
2404.800.200.000.000.000.000.200.005.801.400.000.0
2500.200.200.000.000.000.000.000.200.015.205.218.6
2600.003.200.000.002.800.000.012.600.001.801.001.0
2700.400.206.001.000.000.008.400.000.000.000.604.2
2800.000.002.800.004.200.011.614.406.800.000.001.4
2900.0 00.000.000.000.000.002.200.200.004.200.0
3000.0 00.000.000.000.011.200.001.200.008.600.0
3100.0 00.0 00.0 02.802.0 00.0 00.0
Regndagar14 (45%)10 (36%)13 (42%)7 (23%)17 (55%)10 (33%)20 (65%)16 (52%)14 (47%)17 (55%)21 (70%)13 (41%)
Månads
total
42.4 mm10.8 mm38.0 mm19.0 mm67.0 mm60.8 mm131.4 mm73.2 mm51.4 mm89.6 mm114.4 mm37.6 mm
Årstotal
(ack.)
42.4 mm53.2 mm91.2 mm110.2 mm177.2 mm238.0 mm369.4 mm442.6 mm494.0 mm583.6 mm698.0 mm735.6 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1---------00.018.0---00.000.002.613.800.201.2
2------04.604.600.0---00.001.804.601.000.005.6
3------00.000.000.000.000.004.013.600.000.002.8
4------00.200.200.000.000.040.600.000.200.004.6
5------00.800.800.000.000.003.000.236.600.003.6
6------00.000.000.000.000.400.215.400.000.000.0
7------03.603.600.000.012.418.200.000.006.000.0
8------00.000.000.000.005.810.401.000.400.800.8
9------00.000.000.000.006.004.206.005.008.400.0
10------00.000.000.000.201.416.602.204.415.600.2
11------00.000.000.001.400.201.800.000.008.200.0
12------10.610.600.000.009.007.400.000.006.200.0
13------00.000.000.000.000.004.000.000.600.000.2
14------00.000.000.001.800.000.600.000.011.800.0
15------00.000.000.006.400.000.000.006.201.000.0
16------02.002.000.027.202.200.000.004.000.200.0
17------00.000.000.800.600.000.000.000.000.001.8
18------00.000.000.000.002.600.000.005.213.800.4
19------00.000.000.005.404.415.600.001.400.605.0
20------00.000.000.004.211.204.801.801.200.008.0
21------00.000.000.000.000.604.200.005.000.002.0
22------00.000.000.018.600.000.000.001.000.000.0
23------00.000.000.001.000.000.200.000.000.000.2
24------00.000.000.000.000.000.000.004.800.002.6
25------00.000.000.000.000.000.000.003.600.000.4
26--- 0.200.000.000.000.600.004.400.031.600.000.0
27------02.402.400.000.000.012.000.000.200.000.0
28------00.000.000.000.000.000.203.400.003.600.0
29------00.000.000.006.000.000.001.602.809.600.0
30--- 00.000.000.007.200.000.006.800.001.200.0
31--- 00.0 00.0 00.000.0 00.4 00.0
Regndagar - - 7 (23%)7 (23%)2 (6%)13 (46%)12 (39%)20 (65%)12 (40%)21 (68%)15 (50%)16 (50%)
Månads
total
0 mm0 mm24.2 mm24.2 mm18.8 mm80.6 mm56.2 mm154.2 mm59.2 mm129.4 mm87.2 mm39.4 mm
Årstotal
(ack.)
0.0 mm0.0 mm24.2 mm48.4 mm67.2 mm147.8 mm204.0 mm358.2 mm417.4 mm546.8 mm634.0 mm673.4 mm
Script Developed by www.TNETWeather.com (v 2.0)
0 - 0.5 mm 0.5 - 5 mm 5 - 10 mm 10 - 15 mm 15 - 25 mm > 25 mm
VÄDER KURIOSA - KYLEFFEKT

Vindavkylning går ibland under termen kyleffekt. Människans temperaturupplevelse beror inte enbart på lufttemperatur och vindhastighet utan luftfuktighet och solstrålningens intensitet inverkar också på upplevd temperatur. Våra kroppar värmer de omgivande luftmolekylerna genom att avdunsta värme från huden. Om det inte finns någon luft i rörelse, det vill säga vind, stannar det värmande lagret av varma luftmolekyler närmast kroppen och ger oss skydd från kallare luftmolekyler. Vinden däremot, sveper de sköna, varma luftmolekylerna från kroppen med sig. Ju fortare vinden blåser, desto snabbare förs värmen bort, och ju kallare känner du dig. Kyleffekten har studerats bland annat för att hitta metoder att förebygga köldskador och uppskatta vilka kombinationer av vind och temperatur som ger störst risk för förfrysning.