Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2019-06-18 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2019-06-18 21   22 19   16 24   22 14   16 22   20 17   12 16   18 14   9
2019-06-17 21 20.6 20 20 13.3 12 23   22 16   16 28   22 17   17 18   19 16   11
2019-06-16 18 18.7 19 18 12.4 12 20 20.6 20 15 13.3 11 19   20 16   13 22   21 16   15
2019-06-15 27 26.4 26 15 16.9 16 19 18.7 20 15 12.4 12 19 20.6 20 14 13.3 12 19   21 16   13
2019-06-14 22 22.9 23 19 13.1 14 26 26.4 22 17 16.9 16 20 18.7 21 15 12.4 12 17 20.6 20 14 13.3 12
2019-06-13 19 20.6 19 18 13.1 11 24 22.9 23 14 13.1 13 25 26.4 22 16 16.9 15 18 18.7 20 16 12.4 13
2019-06-12 24 17.7 16 18 14.3 14 18 20.6 18 16 13.1 12 25 22.9 21 14 13.1 14 21 26.4 21 16 16.9 17
2019-06-11 20 18.6 17 19 14.4 13 25 17.7 15 14 14.3 14 18 20.6 17 16 13.1 12 21 22.9 19 13 13.1 13
2019-06-10 18 17.9 18 15 14.3 12 20 18.6 16 14 14.4 15 20 17.7 19 13 14.3 15 17 20.6 19 15 13.1 14
2019-06-09 17 16.3 16 16 7.9 10 18 17.9 18 13 14.3 13 21 18.6 18 15 14.4 16 19 17.7 19 11 14.3 13
2019-06-08 16 18.2 17 15 14.0 11 17 16.3 17 13 7.9 10 19 17.9 17 11 14.3 14 18 18.6 20 15 14.4 14
2019-06-07 18 17.7 18 17 9.8 11 18 18.2 17 13 14.0 11 17 16.3 16 13 7.9 10 17 17.9 17 13 14.3 12
2019-06-06 29 29.1 28 26 12.9 16 16 17.7 20 12 9.8 13 18 18.2 17 12 14.0 11 15 16.3 18 14 7.9 11
2019-06-05 25 24.2 24 23 16.3 16 31 29.1 24 20 12.9 14 17 17.7 19 12 9.8 12 16 18.2 18 13 14.0 11
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 11 13 3 8 10 6 7 8 7 8 6 8 6 8 7 7
% Succ 84.6   100.0 23.1   61.5 83.3   50.0 58.3   66.7 63.6   72.7 54.5   72.7 60.0   80.0 70.0   70.0
Medelfel 1.2   0.7 5.4   1.5 1.5   2.0 2.1   1.4 1.5   1.7 2.0   1.4 2.2   1.8 2.0   1.3
0.4   -0.6 5.1   -0.4 0.6   -1.2 1.6   -0.2 0.3   -0.8 0.7   -0.0 -1.9   -0.7 0.6   -0.4
Stdavvik 1.6   0.6 3.5   1.0 2.0   1.5 1.7   1.0 1.0   1.4 1.4   0.9 1.9   1.8 1.6   1.0
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA -  LUFTFUKTIGHET

Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften. Luftfuktigheten kan anges antingen som absolut luftfuktighet, då den faktiska mängden vattenånga anges, eller som relativ luftfuktighet, då andelen vattenånga anges i förhållande till den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur, den så kallade mättnadsånghalten.