Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2020-11-23 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2020-11-23 9   9 9   5 10   9 8   8 10   9 9   7 9   8 6   1
2020-11-22 10 9.8 9 9 7.7 7 9   9 8   6 10   9 8   8 10   9 9   6
2020-11-21 10 10.2 9 10 8.5 6 10 9.8 9 9 7.7 7 9   8 9   3 10   7 8   6
2020-11-20 7 7.3 7 5 5.9 3 10 10.2 7 6 8.5 5 9 9.8 6 9 7.7 5 9   6 8   5
2020-11-19 7 11.2 6 7 -0.6 3 7 7.3 5 5 5.9 1 10 10.2 7 7 8.5 6 9 9.8 9 8 7.7 7
2020-11-18 11 11.7 12 11 9.6 9 10 11.2 10 7 -0.6 2 7 7.3 5 5 5.9 3 8 10.2 8 4 8.5 8
2020-11-17 11 11.6 10 10 11.3 10 11 11.7 12 10 9.6 9 10 11.2 9 5 -0.6 2 6 7.3 6 5 5.9 5
2020-11-16 11 11.9 10 10 9.7 9 11 11.6 10 10 11.3 9 12 11.7 11 10 9.6 10 11 11.2 10 5 -0.6 1
2020-11-15 11 12.3 12 11 10.1 10 12 11.9 11 10 9.7 8 12 11.6 9 9 11.3 9 12 11.7 11 11 9.6 8
2020-11-14 9 10.4 11 8 8.2 9 11 12.3 11 8 10.1 9 10 11.9 10 9 9.7 8 10 11.6 10 9 11.3 9
2020-11-13 9 9.3 9 7 7.9 7 10 10.4 10 9 8.2 9 10 12.3 12 8 10.1 9 11 11.9 10 9 9.7 8
2020-11-12 7 6.6 9 7 6.1 5 9 9.3 9 7 7.9 8 10 10.4 10 9 8.2 9 11 12.3 13 9 10.1 10
2020-11-11 8 8.2 8 8 5.9 6 7 6.6 9 7 6.1 6 9 9.3 10 7 7.9 7 10 10.4 10 9 8.2 9
2020-11-10 9 9.4 10 9 7.6 8 8 8.2 9 8 5.9 7 8 6.6 8 7 6.1 6 10 9.3 10 8 7.9 7
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 12 11 11 10 12 9 8 8 10 6 8 6 9 9 7 9
% Succ 92.3   84.6 84.6   76.9 100.0   75.0 66.7   66.7 90.9   54.5 72.7   54.5 90.0   90.0 70.0   90.0
Medelfel 0.9   1.2 1.6   1.2 0.5   1.3 1.8   1.6 0.9   1.8 1.6   1.6 1.0   1.2 1.8   1.1
-0.8   -0.6 1.1   -0.5 -0.4   -0.7 0.5   -0.9 -0.5   -1.4 0.1   -0.9 -0.8   -0.9 -0.1   -0.6
Stdavvik 1.1   1.4 1.9   1.1 0.4   1.0 2.0   1.5 0.8   1.4 1.6   1.2 0.8   0.8 1.9   0.9
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - ANEMOMETER

Anemometer (av grekiska: anemos, vind, och metron, mått) är ett instrument för bestämning av luftmassors rörelsehastighet. Vanligast för metereologiskt bruk är skålkorsanemometern.