Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2020-09-21 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2020-09-21 15   17 15   10 15   19 13   9 16   20 10   14 17   18 14   10
2020-09-20 16 15.3 18 14 13.1 12 16   20 13   13 16   19 14   13 19   20 13   15
2020-09-19 18 17.7 19 15 12.8 8 15 15.3 20 13 13.1 9 16   20 14   13 15   20 13   12
2020-09-18 16 16.3 17 15 13.0 9 17 17.7 20 10 12.8 8 15 15.3 19 11 13.1 8 16   20 14   12
2020-09-17 13 13.5 15 9 8.8 8 16 16.3 19 12 13.0 8 17 17.7 19 10 12.8 8 16 15.3 19 13 13.1 9
2020-09-16 18 18.7 17 17 6.3 7 14 13.5 16 8 8.8 8 16 16.3 19 13 13.0 9 18 17.7 20 13 12.8 8
2020-09-15 17 17.8 20 15 9.8 11 18 18.7 19 13 6.3 9 14 13.5 17 9 8.8 10 15 16.3 19 10 13.0 10
2020-09-14 20 19.7 20 17 11.9 12 17 17.8 22 15 9.8 11 18 18.7 20 14 6.3 8 14 13.5 17 9 8.8 7
2020-09-13 16 15.5 15 15 15.4 14 19 19.7 21 16 11.9 11 18 17.8 22 15 9.8 12 17 18.7 20 14 6.3 10
2020-09-12 16 15.8 15 16 13.4 10 17 15.5 16 14 15.4 10 18 19.7 19 16 11.9 12 18 17.8 21 15 9.8 12
2020-09-11 16 16.2 16 14 13.9 13 15 15.8 14 14 13.4 10 17 15.5 15 14 15.4 10 18 19.7 18 15 11.9 11
2020-09-10 16 15.6 16 15 12.7 8 16 16.2 15 13 13.9 13 16 15.8 15 15 13.4 10 17 15.5 13 13 15.4 11
2020-09-09 17 17.4 18 16 13.6 9 15 15.6 16 14 12.7 10 16 16.2 15 13 13.9 13 16 15.8 15 14 13.4 11
2020-09-08 17 17.6 17 16 15.2 10 17 17.4 16 15 13.6 10 15 15.6 16 13 12.7 11 15 16.2 14 12 13.9 12
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 13 11 6 7 12 7 8 4 11 7 6 5 10 3 5 3
% Succ 100.0   84.6 46.2   53.8 100.0   58.3 66.7   33.3 100.0   63.6 54.5   45.5 100.0   30.0 50.0   30.0
Medelfel 0.5   1.0 2.7   2.5 0.6   1.9 2.2   3.0 0.6   1.8 2.4   2.8 0.9   2.4 2.4   2.9
-0.1   0.5 2.6   -2.2 -0.3   1.2 1.0   -2.3 -0.2   1.3 1.1   -1.8 -0.3   1.0 1.0   -1.7
Stdavvik 0.2   0.8 2.9   1.8 0.4   1.5 2.2   2.0 0.6   1.5 2.5   2.2 0.7   1.7 2.7   2.0
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - KLOTBLIXT

Klot- eller kulblixt är en blixt som man inte vet så mycket om. Den har en storlek från en citron till en fotboll och den dras till metaller. De uppträder oftast omedelbart efter ett blixtnedslag och kan ha vilken färg som helst. Kulblixtarna slutar i regel genom att blekna men ibland kan det hända att den slutar med ett hörbart ljud. (Källa: SMHI)