Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2020-01-27 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2020-01-27 6   6 6   4 6   4 4   4 5   5 5   3 5   6 4   4
2020-01-26 6 6.2 7 6 4.5 4 6   5 5   4 6   5 3   4 5   4 3   3
2020-01-25 6 6.4 7 5 5.3 3 6 6.2 6 5 4.5 4 5   5 4   4 5   5 3   3
2020-01-24 6 6.6 7 6 5.7 3 6 6.4 6 5 5.3 2 6 6.2 6 5 4.5 4 6   5 5   4
2020-01-23 -1 6.8 7 -1 6.2 4 6 6.6 7 -1 5.7 3 6 6.4 6 5 5.3 3 7 6.2 7 5 4.5 4
2020-01-22 7 7.5 8 4 -2.2 -1 7 6.8 9 0 6.2 7 7 6.6 9 5 5.7 0 7 6.4 4 5 5.3 4
2020-01-21 7 7.6 8 6 6.1 3 6 7.5 6 4 -2.2 0 7 6.8 7 0 6.2 3 7 6.6 7 6 5.7 2
2020-01-20 7 6.7 7 6 5.9 2 7 7.6 7 5 6.1 3 7 7.5 7 4 -2.2 0 7 6.8 7 0 6.2 6
2020-01-19 5 6.7 7 4 -0.7 0 6 6.7 7 4 5.9 3 7 7.6 9 6 6.1 2 7 7.5 6 4 -2.2 -1
2020-01-18 6 6.7 6 5 5.2 2 6 6.7 5 3 -0.7 0 7 6.7 8 4 5.9 4 8 7.6 9 6 6.1 2
2020-01-17 6 7.2 7 6 5.8 5 6 6.7 6 6 5.2 3 6 6.7 6 5 -0.7 1 7 6.7 7 4 5.9 3
2020-01-16 7 7.3 8 7 5.4 3 6 7.2 8 6 5.8 6 6 6.7 7 6 5.2 3 7 6.7 4 5 -0.7 2
2020-01-15 8 8.8 8 7 6.3 6 6 7.3 8 6 5.4 4 6 7.2 8 5 5.8 5 6 6.7 7 5 5.2 1
2020-01-14 7 7.5 7 6 6.4 6 8 8.8 8 5 6.3 6 6 7.3 8 6 5.4 4 7 7.2 7 5 5.8 6
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 12 13 10 6 12 11 8 6 11 10 8 5 10 8 7 5
% Succ 92.3   100.0 76.9   46.2 100.0   91.7 66.7   50.0 100.0   90.9 72.7   45.5 100.0   80.0 70.0   50.0
Medelfel 1.2   0.5 1.8   1.8 0.7   0.9 2.5   1.7 0.6   0.8 2.2   2.4 0.4   1.0 2.2   2.1
-1.2   0.2 0.5   -1.5 -0.7   -0.1 -0.5   -1.0 -0.4   0.5 0.3   -1.7 0.2   -0.3 0.3   -1.3
Stdavvik 2.0   0.2 2.4   1.2 0.5   0.7 2.6   1.2 0.4   0.7 2.6   1.8 0.3   0.9 2.6   1.8
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - REGN

Regn är nederbörd som endast består av vatten i smält form. Vattendropparna i regn kallas regndroppar och deras diameter varierar normalt mellan 0,05 och 3,0 mm vilka faller ur ett tjockt molntäcke och håller vanligtvis på några timmar.
Lätt regn - Högst 0,5 mm på en timme. Vått, inte blött.
Något regn - Upp till 1 mm totalt.
Måttligt regn - Upp till 4 mm på en timme.
Kraftigt regn - Mer än 4 mm på en timme.
Rikligt med regn - Mer än 15 mm totalt.
Stänkregn kallas det när det är så glest mellan dropparna att det knappt ens blir vått.