Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2018-02-25 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2018-02-25 -4   -3 -6   -9 -4   -3 -9   -7 -8   -5 -9   -9 -7   -6 -12   -8
2018-02-24 -2 -0.8 -1 -4 -6.6 -6 -4   -3 -8   -8 -4   -2 -9   -7 -7   -5 -10   -10
2018-02-23 1 -0.1 0 -1 -4.1 -5 -3 -0.8 0 -6 -6.6 -7 -4   -4 -8   -10 -5   -4 -10   -9
2018-02-22 -1 -1.8 -1 -3 -7.8 -6 1 -0.1 1 -5 -4.1 -5 -1 -0.8 0 -5 -6.6 -6 -5   -3 -11   -9
2018-02-21 1 0.1 1 0 -6.8 -5 -1 -1.8 3 -5 -7.8 -4 1 -0.1 3 -2 -4.1 -2 -2 -0.8 2 -8 -6.6 -5
2018-02-20 2 1.4 3 1 -1.0 -1 1 0.1 1 -1 -6.8 -5 -1 -1.8 3 -5 -7.8 -1 1 -0.1 2 -9 -4.1 -2
2018-02-19 1 2.2 2 1 -0.5 -2 2 1.4 2 0 -1.0 0 1 0.1 1 -1 -6.8 -4 -1 -1.8 2 -4 -7.8 -4
2018-02-18 2 3.0 3 1 0.7 1 2 2.2 1 0 -0.5 1 1 1.4 2 0 -1.0 0 -3 0.1 1 -7 -6.8 -1
2018-02-17 2 1.4 2 1 0.5 -1 2 3.0 3 1 0.7 1 1 2.2 3 0 -0.5 -1 0 1.4 3 -5 -1.0 0
2018-02-16 3 2.3 3 2 -3.6 -2 0 1.4 4 -3 0.5 -3 2 3.0 3 -3 0.7 2 2 2.2 3 -2 -0.5 2
2018-02-15 2 2.6 3 1 -0.2 -1 3 2.3 4 1 -3.6 -1 1 1.4 4 0 0.5 -1 2 3.0 5 -1 0.7 3
2018-02-14 2 3.6 4 0 -0.6 -2 1 2.6 2 0 -0.2 0 2 2.3 5 1 -3.6 -1 4 1.4 5 2 0.5 0
2018-02-13 3 2.6 4 1 0.9 0 3 3.6 4 0 -0.6 -1 1 2.6 3 0 -0.2 0 3 2.3 4 1 -3.6 0
2018-02-12 3 3.0 2 1 1.7 1 3 2.6 3 1 0.9 1 3 3.6 4 1 -0.6 -1 2 2.6 3 1 -0.2 1
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 13 13 8 13 11 10 8 9 11 7 6 7 8 6 6 4
% Succ 100.0   100.0 61.5   100.0 91.7   83.3 66.7   75.0 100.0   63.6 54.5   63.6 80.0   60.0 60.0   40.0
Medelfel 0.8   0.6 2.3   1.1 1.0   1.3 1.7   1.4 0.8   1.6 2.2   1.8 1.3   2.0 2.5   2.4
-0.0   0.4 2.2   -0.1 -0.2   1.0 1.0   0.5 -0.3   1.6 1.5   1.4 -0.2   2.0 -0.3   2.3
Stdavvik 0.4   0.5 2.2   0.6 0.6   1.3 1.9   1.3 0.5   1.5 1.9   1.9 1.1   1.5 2.0   2.0
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - SIROCCO

Sirocco är en vind som förekommer i Nordafrikas och Arabiens ökenområden, men kan även dra in över Balkan. Den uppträder främst vinter och vår, är het, torr och dammfylld. När den passerat Medelhavet och kommit in över Balkan har den tagit upp fukt från vattnet, och är inte längre så torr. Att fuktigheten ökar beror även på att den från början heta luften efter hand avkyls, när den kommer in över mer tempererade områden.