Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2018-10-15 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2018-10-15 16   19 14   10 15   18 12   5 14   16 10   9 13   16 10   4
2018-10-14 18 19.7 19 15 14.7 8 17   18 14   8 15   18 12   8 15   18 14   13
2018-10-13 18 19.1 19 17 16.1 10 18 19.7 19 15 14.7 8 16   20 14   11 12   15 9   9
2018-10-12 16 18.4 19 14 13.6 10 17 19.1 19 13 16.1 8 17 19.7 20 15 14.7 8 14   16 12   8
2018-10-11 20 20.3 19 18 11.8 8 17 18.4 19 11 13.6 9 18 19.1 20 13 16.1 9 16 19.7 20 13 14.7 10
2018-10-10 15 13.6 17 13 8.1 10 18 20.3 20 10 11.8 9 16 18.4 20 11 13.6 8 16 19.1 20 13 16.1 10
2018-10-09 14 14.1 15 14 12.6 10 13 13.6 18 12 8.1 7 18 20.3 19 10 11.8 8 16 18.4 20 12 13.6 10
2018-10-08 13 13.1 13 13 12.3 11 14 14.1 14 13 12.6 9 13 13.6 17 12 8.1 9 18 20.3 18 11 11.8 10
2018-10-07 10 12.2 13 7 6.3 6 12 13.1 11 10 12.3 10 13 14.1 14 12 12.6 9 14 13.6 17 11 8.1 8
2018-10-06 11 11.6 13 11 5.3 8 10 12.2 13 6 6.3 6 12 13.1 11 10 12.3 10 14 14.1 15 12 12.6 7
2018-10-05 12 13.3 13 11 9.2 9 12 11.6 11 11 5.3 6 11 12.2 11 7 6.3 6 13 13.1 11 11 12.3 10
2018-10-04 14 13.1 13 12 12.7 10 13 13.3 12 12 9.2 9 12 11.6 12 10 5.3 8 10 12.2 11 7 6.3 6
2018-10-03 11 12.1 11 7 1.2 2 12 13.1 12 4 12.7 10 13 13.3 14 12 9.2 10 13 11.6 13 10 5.3 8
2018-10-02 11 12.2 10 8 4.5 5 11 12.1 10 6 1.2 3 13 13.1 12 3 12.7 12 14 13.3 14 10 9.2 8
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 11 11 8 6 9 9 4 5 8 9 4 4 5 7 7 4
% Succ 84.6   84.6 61.5   46.2 75.0   75.0 33.3   41.7 72.7   81.8 36.4   36.4 50.0   70.0 70.0   40.0
Medelfel 1.1   1.0 2.5   2.6 1.2   1.2 3.1   2.9 1.2   1.2 3.0   3.1 1.6   1.5 1.8   2.8
-0.8   0.1 2.4   -1.6 -1.1   -0.2 -0.1   -2.5 -1.1   0.1 -0.7   -2.3 -1.1   0.4 0.0   -2.3
Stdavvik 0.8   0.9 2.3   2.1 0.9   1.2 2.1   2.6 0.9   1.1 2.1   2.7 1.5   1.2 1.4   2.5
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - REKORD - NEDERBÖRD

Största noterade uppmätta nederbördsmängden under en 12 månadersperiod är 26 400 mm i Cherrapunji Indien, 1 augusti 1860 till 31 juli 1861. Cherrapunji har även rekordet för en månad, 9 300 mm i juli 1861. Det årliga genomsnittet i Cherrapunji är cirka 11 400 mm.