Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2019-08-25 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2019-08-25 23   24 22   15 25   24 17   15 28   25 18   16 23   23 18   20
2019-08-24 19 20.2 23 19 13.7 14 24   24 14   15 26   24 16   14 24   25 17   15
2019-08-23 19 20.2 19 17 15.9 13 18 20.2 22 16 13.7 14 24   23 14   16 23   24 17   15
2019-08-22 19 19.0 19 18 15.7 14 20 20.2 17 16 15.9 12 19 20.2 21 16 13.7 14 23   22 16   15
2019-08-21 17 17.5 18 16 15.5 10 19 19.0 15 15 15.7 12 19 20.2 17 16 15.9 12 18 20.2 20 17 13.7 13
2019-08-20 19 19.4 20 18 14.8 11 17 17.5 18 16 15.5 11 18 19.0 16 15 15.7 13 19 20.2 20 15 15.9 14
2019-08-19 18 19.6 18 18 15.6 12 19 19.4 20 16 14.8 11 17 17.5 18 15 15.5 11 17 19.0 18 14 15.7 13
2019-08-18 18 20.3 20 17 14.4 15 19 19.6 19 16 15.6 11 19 19.4 19 16 14.8 10 17 17.5 17 14 15.5 10
2019-08-17 17 17.9 17 16 14.5 14 19 20.3 18 16 14.4 14 19 19.6 19 15 15.6 12 17 19.4 18 15 14.8 11
2019-08-16 20 17.9 19 20 13.3 14 17 17.9 16 16 14.5 13 19 20.3 18 17 14.4 13 18 19.6 19 16 15.6 12
2019-08-15 17 20.2 19 13 14.1 14 18 17.9 21 14 13.3 15 17 17.9 16 15 14.5 14 18 20.3 16 16 14.4 13
2019-08-14 18 17.9 18 15 11.3 11 20 20.2 16 14 14.1 13 18 17.9 18 16 13.3 14 17 17.9 18 16 14.5 15
2019-08-13 18 18.3 17 17 14.6 11 18 17.9 17 15 11.3 10 19 20.2 18 15 14.1 13 18 17.9 19 14 13.3 14
2019-08-12 21 21.0 20 20 15.4 12 18 18.3 17 16 14.6 10 17 17.9 16 15 11.3 10 16 20.2 19 15 14.1 14
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 10 12 4 7 11 7 10 6 11 7 7 6 6 9 9 6
% Succ 76.9   92.3 30.8   53.8 91.7   58.3 83.3   50.0 100.0   63.6 63.6   54.5 60.0   90.0 90.0   60.0
Medelfel 1.1   1.0 2.9   2.1 0.6   2.0 1.2   2.6 0.8   1.5 1.4   2.3 1.7   1.1 1.3   2.1
-0.7   -0.2 2.7   -1.8 -0.5   -1.0 1.1   -2.3 -0.8   -1.3 1.1   -2.1 -1.7   -0.8 0.5   -1.9
Stdavvik 1.0   0.8 1.8   1.8 0.6   1.5 0.8   1.8 0.5   1.2 1.1   1.9 1.2   0.8 1.1   1.9
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - VÄRSTA TROMBEN

Den värsta trombkatastrofen drabbade Bangladesh 26 april 1989 då 1 300 människor omkom. I USA dödade den så kallade tre states-tornadon 695 människor 18 mars 1925.