Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2019-10-17 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2019-10-17 12   13 11   9 12   12 7   10 13   13 10   10 11   14 9   10
2019-10-16 12 12.4 13 12 11.4 8 12   11 10   9 12   14 8   10 12   13 10   10
2019-10-15 13 14.8 13 13 11.7 11 12 12.4 14 10 11.4 12 12   13 11   10 13   14 11   9
2019-10-14 11 13.8 11 11 8.1 8 14 14.8 11 9 11.7 10 13 12.4 13 12 11.4 11 12   13 11   9
2019-10-13 13 13.2 15 12 10.0 11 12 13.8 14 9 8.1 9 14 14.8 12 8 11.7 11 13 12.4 13 11 11.4 11
2019-10-12 13 13.3 14 12 10.8 10 12 13.2 14 11 10.0 11 13 13.8 16 8 8.1 11 14 14.8 13 9 11.7 10
2019-10-11 14 12.9 14 13 11.2 11 12 13.3 13 11 10.8 9 13 13.2 13 11 10.0 10 14 13.8 15 8 8.1 12
2019-10-10 13 12.7 13 12 10.1 10 13 12.9 13 11 11.2 10 12 13.3 12 11 10.8 9 12 13.2 14 11 10.0 11
2019-10-09 12 13.2 13 11 9.2 10 11 12.7 13 10 10.1 10 13 12.9 12 11 11.2 9 12 13.3 12 11 10.8 9
2019-10-08 11 11.7 9 5 7.1 5 12 13.2 14 6 9.2 9 11 12.7 13 10 10.1 9 12 12.9 11 10 11.2 8
2019-10-07 8 8.9 10 8 4.2 4 11 11.7 9 2 7.1 6 11 13.2 13 10 9.2 11 12 12.7 13 9 10.1 9
2019-10-06 7 7.5 9 6 -2.7 -1 8 8.9 10 0 4.2 5 12 11.7 10 2 7.1 9 12 13.2 13 7 9.2 10
2019-10-05 7 8.6 9 3 0.5 0 7 7.5 9 2 -2.7 0 8 8.9 10 1 4.2 2 10 11.7 8 6 7.1 7
2019-10-04 6 6.9 7 6 1.4 2 7 8.6 9 2 0.5 0 7 7.5 9 1 -2.7 1 8 8.9 10 2 4.2 2
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 12 11 7 11 12 10 7 11 10 9 7 7 10 9 7 7
% Succ 92.3   84.6 53.8   84.6 100.0   83.3 58.3   91.7 90.9   81.8 63.6   63.6 100.0   90.0 70.0   70.0
Medelfel 1.0   1.2 2.7   0.9 1.0   1.1 2.1   1.1 0.9   1.2 1.7   1.7 1.0   1.3 1.2   1.6
-0.8   0.0 2.4   -0.3 -1.0   0.0 -0.7   -0.0 -0.7   -0.1 -0.6   0.2 -0.8   -0.5 -1.0   -0.5
Stdavvik 0.8   0.9 2.1   0.9 0.6   1.2 1.8   0.7 0.7   1.0 1.5   1.2 0.7   0.9 1.1   1.4
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA -  GUTTATION

Guttation är "dagg i gräset". Guttation förekommer på kvällen när markvatten fortfarande strömmar upp genom växten för att transpireras, men att luften närmast bladen har en relativ luftfuktighet på 100 %, vilket innebär att det upptransporterade vattnet hamnar på bladen istället för att absorberas av luften. Det gutterade vattnet avdunstar först nästa dag när luften värms upp, varpå den relativa luftfuktigheten sjunker närmast bladen.