Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2017-12-13 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2017-12-13 4   4 3   1 3   3 1   2 4   5 1   3 0   3 -3   -1
2017-12-12 0 2.8 0 -1 -3.0 -4 5   6 3   3 4   4 1   2 4   3 2   1
2017-12-11 1 0.6 2 -1 -0.1 0 0 2.8 1 -1 -3.0 -1 5   4 3   3 4   5 2   3
2017-12-10 3 3.6 2 2 -1.4 -1 1 0.6 1 -1 -0.1 0 1 2.8 1 -1 -3.0 1 4   3 1   2
2017-12-09 6 6.4 7 6 2.4 1 4 3.6 2 3 -1.4 1 1 0.6 2 0 -0.1 0 1 2.8 2 0 -3.0 0
2017-12-08 6 7.0 6 5 5.2 5 7 6.4 7 5 2.4 1 6 3.6 1 2 -1.4 0 2 0.6 1 0 -0.1 1
2017-12-07 7 8.6 7 7 4.9 4 6 7.0 6 5 5.2 4 7 6.4 6 6 2.4 5 5 3.6 5 2 -1.4 1
2017-12-06 8 8.6 8 8 7.5 6 8 8.6 7 7 4.9 5 6 7.0 7 5 5.2 5 6 6.4 6 5 2.4 3
2017-12-05 8 8.6 9 8 7.6 8 8 8.6 10 7 7.5 8 7 8.6 9 7 4.9 7 6 7.0 8 5 5.2 4
2017-12-04 3 4.8 2 0 -3.3 -3 8 8.6 9 4 7.6 8 8 8.6 9 7 7.5 8 8 8.6 10 7 4.9 7
2017-12-03 7 7.7 8 5 -2.6 -3 3 4.8 2 1 -3.3 -2 8 8.6 9 4 7.6 9 9 8.6 10 8 7.5 6
2017-12-02 6 6.2 6 6 5.8 5 7 7.7 7 5 -2.6 -1 3 4.8 4 0 -3.3 -1 8 8.6 10 -1 7.6 8
2017-12-01 1 1.6 2 -1 -2.8 -4 6 6.2 7 -3 5.8 7 7 7.7 8 6 -2.6 1 4 4.8 5 2 -3.3 -2
2017-11-30 1 2.6 3 0 0.3 -2 0 1.6 2 -2 -2.8 -4 6 6.2 7 -4 5.8 5 7 7.7 7 5 -2.6 1
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 12 11 8 12 11 11 5 11 10 10 4 6 10 10 3 6
% Succ 92.3   84.6 61.5   92.3 91.7   91.7 41.7   91.7 90.9   90.9 36.4   54.5 100.0   100.0 30.0   60.0
Medelfel 1.0   1.1 2.0   0.8 0.9   1.1 3.2   1.1 1.1   0.8 3.4   1.7 0.9   0.9 3.3   1.7
-0.9   -0.5 1.8   -0.7 -0.7   -0.5 0.8   0.5 -0.4   -0.2 0.8   1.5 -0.3   0.5 1.6   1.2
Stdavvik 0.7   0.9 2.0   0.5 0.8   0.8 2.3   0.8 0.8   0.9 2.5   1.4 0.7   0.7 2.6   1.3
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - MONSUN

Monsun är en vind som i vissa geografiska områden periodiskt återkommer beroende på bland annat temperaturskillnader och temperaturskiftningar i hav och över kontinenter. Vanligen blåser en sommarmonsun in från havet in över ett uppvärmt landområde och för med sig stora nederbördsmängder, medan vintermonsunen blåser från kontinenten och mot havet beroende på avkylning av landmassan.