Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2020-07-10 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2020-07-10 16   18 15   11 17   18 13   10 16   19 13   11 17   20 14   12
2020-07-09 17 16.8 18 16 8.2 10 17   18 12   10 17   18 14   10 16   19 14   10
2020-07-08 17 16.5 18 14 13.6 8 18 16.8 17 14 8.2 9 18   18 12   12 17   20 13   11
2020-07-07 16 15.8 15 14 12.7 9 17 16.5 18 14 13.6 9 19 16.8 19 15 8.2 10 16   14 13   13
2020-07-06 17 16.4 16 16 12.9 11 16 15.8 17 14 12.7 10 18 16.5 18 14 13.6 9 17 16.8 19 13 8.2 13
2020-07-05 18 18.6 19 17 13.4 11 15 16.4 13 14 12.9 10 16 15.8 16 14 12.7 10 15 16.5 17 11 13.6 10
2020-07-04 17 16.8 18 16 14.8 13 18 18.6 17 14 13.4 11 16 16.4 13 15 12.9 11 15 15.8 16 13 12.7 9
2020-07-03 17 16.5 16 15 13.6 11 17 16.8 19 15 14.8 13 18 18.6 16 15 13.4 14 16 16.4 16 13 12.9 12
2020-07-02 17 17.1 16 16 13.2 8 16 16.5 16 14 13.6 11 18 16.8 18 15 14.8 13 18 18.6 16 16 13.4 13
2020-07-01 19 18.3 18 18 14.2 10 17 17.1 16 16 13.2 8 16 16.5 15 15 13.6 11 17 16.8 18 14 14.8 14
2020-06-30 18 17.3 18 17 14.2 12 18 18.3 18 16 14.2 11 17 17.1 17 15 13.2 10 15 16.5 17 13 13.6 11
2020-06-29 21 21.3 20 19 13.9 12 19 17.3 16 16 14.2 13 20 18.3 17 16 14.2 12 16 17.1 17 14 13.2 10
2020-06-28 23 22.4 23 20 15.4 14 21 21.3 19 17 13.9 13 17 17.3 16 15 14.2 15 17 18.3 18 14 14.2 11
2020-06-27 26 28.1 28 26 18.7 19 22 22.4 20 19 15.4 15 21 21.3 20 17 13.9 13 16 17.3 15 14 14.2 13
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 12 13 4 6 12 8 8 5 10 8 8 6 10 7 7 4
% Succ 92.3   100.0 30.8   46.2 100.0   66.7 66.7   41.7 90.9   72.7 72.7   54.5 100.0   70.0 70.0   40.0
Medelfel 0.6   0.8 3.5   2.7 0.6   1.5 1.9   2.4 0.8   1.5 1.9   2.1 0.9   1.0 1.3   2.4
0.1   0.1 3.5   -2.4 0.0   -0.7 1.9   -2.3 0.4   -0.6 1.9   -1.5 -0.8   -0.1 0.4   -1.5
Stdavvik 0.3   0.4 2.1   1.5 0.6   1.0 1.7   1.6 0.7   1.2 1.9   1.5 0.7   1.0 1.6   2.0
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - BLÖTSNÖ

Snöfall när temperaturen är kring noll grader. Snön lägger sig tungt på hustak, träd och ledningar.
Regn med inslag av snö kallas av många för snöblandat regn men regnet överväger.
Snö med inslag av regn kallas regnblandad snö där snön överväger. I praktiken svårt att skilja från ovanstående uttryck.
Snöblask är mer vattnigt än blötsnö samt blir som snösörja på marken och smälter oftast bort snabbt.