Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2020-04-01 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2020-04-01 8   8 7   3 6   7 5   2 5   6 4   0 5   7 3   1
2020-03-31 5 7.6 7 0 4.7 1 6   9 3   2 6   6 4   1 6   6 4   0
2020-03-30 6 5.9 5 4 -4.4 -4 6 7.6 8 -2 4.7 2 7   9 5   4 7   8 5   2
2020-03-29 3 4.4 -1 1 1.9 4 5 5.9 -2 0 -4.4 5 6 7.6 -2 -3 4.7 7 7   1 4   10
2020-03-28 8 5.9 8 6 9.7 -2 4 4.4 4 -1 1.9 -3 4 5.9 6 -1 -4.4 -4 6 7.6 7 0 4.7 3
2020-03-27 6 9.2 9 4 -2.1 -1 9 5.9 8 0 9.7 -1 4 4.4 5 -2 1.9 -2 5 5.9 6 0 -4.4 -3
2020-03-26 8 9.7 10 7 -1.0 -1 8 9.2 10 -1 -2.1 -1 7 5.9 9 0 9.7 -1 4 4.4 5 -1 1.9 -2
2020-03-25 6 7.8 10 5 0.7 0 7 9.7 10 2 -1.0 0 8 9.2 10 -1 -2.1 0 8 5.9 10 3 9.7 1
2020-03-24 5 6.7 8 4 3.9 2 6 7.8 10 4 0.7 1 7 9.7 10 3 -1.0 0 7 9.2 10 1 -2.1 1
2020-03-23 6 6.0 6 5 2.7 0 6 6.7 7 3 3.9 1 6 7.8 9 4 0.7 0 6 9.7 10 3 -1.0 1
2020-03-22 4 4.8 6 3 -0.9 -1 5 6.0 6 2 2.7 0 5 6.7 7 3 3.9 1 6 7.8 8 3 0.7 0
2020-03-21 6 6.8 6 4 -2.8 -3 3 4.8 6 -2 -0.9 -1 4 6.0 6 1 2.7 0 5 6.7 7 3 3.9 1
2020-03-20 7 6.8 7 5 -4.9 -3 6 6.8 6 -1 -2.8 -3 3 4.8 6 -3 -0.9 0 4 6.0 6 2 2.7 0
2020-03-19 8 8.2 8 7 0.6 1 6 6.8 7 2 -4.9 -3 6 6.8 6 -1 -2.8 -2 4 4.8 7 -2 -0.9 -1
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 10 10 2 9 10 9 5 6 10 9 4 5 7 8 3 5
% Succ 76.9   76.9 15.4   69.2 83.3   75.0 41.7   50.0 90.9   81.8 36.4   45.5 70.0   80.0 30.0   50.0
Medelfel 1.3   1.2 5.0   2.1 1.4   1.4 3.5   3.2 1.5   1.6 3.6   2.6 1.7   0.9 3.1   2.7
-0.9   -0.1 3.6   -1.2 -0.9   -0.1 -0.1   -0.9 -1.3   -0.3 -1.1   -1.2 -1.3   0.8 -0.3   -1.4
Stdavvik 1.0   1.4 3.1   3.0 0.9   2.1 2.9   3.5 1.0   2.7 3.1   3.0 1.4   1.2 2.4   2.6
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - SVENSKA REKORD - TEMPERATUR

Lägsta uppmätta temperatur -53,0 °C i Malgovik, Lappland 13 december 1941. 2 februari 1966 uppmättes -52,6 °C i Vuoggatjålme, Lappland.
Anm: noteringen i Malgovik uppmättes på en privat termometer som i efterhand kontrollerades av SMHI