Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2018-08-17 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2018-08-17 20   20 20   13 20   19 17   15 19   19 17   13 17   19 16   14
2018-08-16 22 22.1 22 22 17.7 16 19   21 17   14 20   20 16   14 18   20 17   15
2018-08-15 20 20.5 21 19 17.4 15 23 22.1 21 19 17.7 15 19   21 17   13 19   19 16   15
2018-08-14 20 17.6 19 19 15.8 13 20 20.5 20 17 17.4 15 22 22.1 19 19 17.7 14 20   19 17   15
2018-08-13 19 21.7 21 16 15.2 15 20 17.6 18 14 15.8 14 19 20.5 20 16 17.4 14 21 22.1 21 18 17.7 17
2018-08-12 18 17.9 18 18 7.7 11 15 21.7 18 12 15.2 15 19 17.6 20 15 15.8 15 19 20.5 21 17 17.4 16
2018-08-11 20 20.4 16 18 14.4 11 18 17.9 17 15 7.7 11 18 21.7 16 13 15.2 15 18 17.6 19 15 15.8 16
2018-08-10 20 20.8 19 19 16.0 12 19 20.4 18 17 14.4 13 18 17.9 19 16 7.7 13 16 21.7 18 13 15.2 16
2018-08-09 21 21.4 22 21 17.2 16 19 20.8 20 18 16.0 12 17 20.4 15 14 14.4 12 17 17.9 18 16 7.7 14
2018-08-08 31 29.6 29 29 18.2 17 22 21.4 22 19 17.2 17 22 20.8 20 17 16.0 13 17 20.4 19 14 14.4 14
2018-08-07 26 27.4 25 24 19.8 18 30 29.6 29 21 18.2 19 22 21.4 22 19 17.2 18 20 20.8 20 17 16.0 14
2018-08-06 18 19.3 20 18 17.0 13 24 27.4 23 18 19.8 17 31 29.6 23 21 18.2 18 21 21.4 21 19 17.2 17
2018-08-05 20 20.1 20 20 17.3 13 19 19.3 20 18 17.0 13 26 27.4 22 17 19.8 17 27 29.6 24 23 18.2 16
2018-08-04 23 22.6 22 23 17.8 16 20 20.1 21 18 17.3 13 20 19.3 19 18 17.0 14 21 27.4 22 18 19.8 18
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 11 11 3 6 9 9 8 5 9 5 7 4 6 7 7 8
% Succ 84.6   84.6 23.1   46.2 75.0   75.0 66.7   41.7 81.8   45.5 63.6   36.4 60.0   70.0 70.0   80.0
Medelfel 0.9   1.1 4.2   2.5 1.6   1.4 2.2   2.3 1.4   2.9 2.2   2.3 2.3   2.0 2.2   1.6
-0.3   -0.6 4.2   -2.0 -0.8   -1.0 1.0   -1.6 -0.4   -2.2 0.8   -1.2 -2.2   -1.6 1.1   -0.1
Stdavvik 0.9   1.2 3.2   1.4 1.9   1.4 1.9   1.5 1.3   2.3 2.3   1.9 2.0   1.7 2.6   1.9
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - GRYNING

Gryning är det tidsintervall på dygnet då solen ännu inte gått upp, men dagsljus börjar synas.

- Astronomisk gryning: solskivans mittpunkt befinner sig mellan 18 och 12 grader under horisonten. Vid en solhöjd större än - 12 grader blir astronomiska observationer med konventionella stjärnkikare i praktiken omöjliga genom atmosfärens ljus.
- Nautisk gryning: solskivans mittpunkt ligger mellan 12 och 6 grader under horisonten. Lägesbestämningar kan göras till havs genom att både horisonten och de mest ljusstarka stjärnorna syns fram till tiden för solhöjden c:a - 6 grader.
- Borgerlig gryning: den gryning man i dagligt tal avser, och som utgör tidsintervallet när solskivans mittpunkt befinner sig mellan 6 grader under horisonten fram till att solskivans övre kant ligger strax under horisonten. Under den inledande delen av gryningen är det i detta fall redan så ljust vid klar himmel att man kan utföra sysslor utomhus utan att behöva extra belysning, och även läsa en text i en ordinär dagstidning.