Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2018-04-23 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2018-04-23 11   11 11   4 9   9 7   4 9   11 6   4 9   11 6   5
2018-04-22 10 8.7 12 8 5.1 6 10   10 6   5 9   10 7   3 10   11 7   4
2018-04-21 11 10.7 12 10 4.4 2 10 8.7 14 6 5.1 8 10   11 7   4 9   9 7   4
2018-04-20 15 20.3 19 14 7.3 3 10 10.7 12 7 4.4 2 9 8.7 14 6 5.1 7 10   12 8   4
2018-04-19 12 11.4 15 10 9.3 4 11 20.3 19 9 7.3 3 9 10.7 12 7 4.4 3 9 8.7 15 6 5.1 9
2018-04-18 12 13.2 13 12 6.3 3 11 11.4 17 8 9.3 4 12 20.3 19 8 7.3 4 9 10.7 12 6 4.4 3
2018-04-17 10 10.0 12 6 7.3 6 12 13.2 17 7 6.3 4 10 11.4 19 6 9.3 5 10 20.3 19 8 7.3 3
2018-04-16 9 9.6 12 8 5.7 5 10 10.0 13 6 7.3 7 12 13.2 17 6 6.3 4 10 11.4 19 6 9.3 6
2018-04-15 8 8.7 12 7 7.1 3 8 9.6 14 6 5.7 5 8 10.0 15 5 7.3 7 11 13.2 15 6 6.3 4
2018-04-14 17 18.2 18 12 5.3 5 10 8.7 13 7 7.1 7 9 9.6 14 6 5.7 4 7 10.0 15 6 7.3 5
2018-04-13 17 19.5 18 17 9.8 6 15 18.2 12 8 5.3 7 10 8.7 12 6 7.1 5 9 9.6 13 5 5.7 5
2018-04-11 11 15.6 12 7 6.7 1 12 19.5 12 1 9.8 1 14 18.2 11 3 5.3 5 12 8.7 11 7 7.1 7
2018-04-10 10 10.3 10 10 1.6 1 11 15.6 12 1 6.7 -1 12 19.5 11 2 9.8 3 14 18.2 16 4 5.3 7
2018-04-09 11 10.7 10 8 3.6 1 11 10.3 8 6 1.6 1 10 15.6 13 1 6.7 1 13 19.5 14 4 9.8 3
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 10 8 4 5 8 2 7 5 7 2 5 5 4 3 8 4
% Succ 76.9   61.5 30.8   38.5 66.7   16.7 58.3   41.7 63.6   18.2 45.5   45.5 40.0   30.0 80.0   40.0
Medelfel 1.5   1.8 4.0   2.7 2.7   4.1 2.5   3.1 3.1   4.6 2.5   2.7 3.4   3.7 1.6   2.7
-1.1   0.6 3.8   -2.6 -2.1   0.6 -0.3   -2.3 -2.8   1.0 -1.7   -2.4 -2.6   1.9 -1.0   -1.6
Stdavvik 1.6   1.3 3.0   1.9 3.0   2.4 2.5   2.6 2.7   3.0 1.8   1.8 3.3   3.0 1.3   1.9
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - SVENSKA REKORD - TEMPERATUR

Högsta uppmätta temperatur i skuggan, 38,0 °C i Ultuna, Uppland 9 juli 1933 och Målilla, Småland 29 juni 1947.