Hoppa till innehåll
^^

Prognosjämförelse - Temperatur

De bägge tabellerna nedan visar hur väl prognoserna stämmer med det verkliga utfallet. I kolumnerna jämförs nationell prognos (NP) med den från LokaltVader.se (LV) på var sin sida om det verkliga utfallet (Utf).

Eftermiddagsprognoser

Uppdaterad: 2017-08-19 kl. 12:00
Mål Prognos Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
2017-08-19 19   19 17   12 17   19 15   11 19   19 14   11 18   19 14   10
2017-08-18 20 20.4 21 20 15.5 15 18   18 15   13 17   17 15   13 17   18 13   12
2017-08-17 22 21.6 21 21 15.8 16 19 20.4 19 16 15.5 16 18   17 15   13 17   15 14   12
2017-08-16 19 19.2 20 18 12.5 13 21 21.6 21 13 15.8 16 19 20.4 20 16 15.5 14 16   18 15   13
2017-08-15 23 23.1 21 22 14.8 15 20 19.2 19 17 12.5 14 20 21.6 19 13 15.8 15 18 20.4 19 15 15.5 15
2017-08-14 19 18.4 20 18 10.3 14 22 23.1 20 11 14.8 15 19 19.2 19 16 12.5 14 19 21.6 19 16 15.8 16
2017-08-13 18 17.7 18 18 14.7 10 18 18.4 18 15 10.3 12 22 23.1 18 11 14.8 15 19 19.2 19 17 12.5 13
2017-08-12 16 17.7 18 16 14.5 13 18 17.7 19 15 14.7 12 18 18.4 19 15 10.3 13 19 23.1 20 15 14.8 15
2017-08-11 20 18.9 20 19 13.4 13 18 17.7 19 16 14.5 14 18 17.7 18 15 14.7 12 16 18.4 18 15 10.3 12
2017-08-10 21 20.6 20 20 13.4 14 20 18.9 21 14 13.4 13 15 17.7 20 14 14.5 14 17 17.7 19 15 14.7 12
2017-08-09 21 20.0 20 20 16.6 15 20 20.6 21 17 13.4 14 19 18.9 20 14 13.4 14 17 17.7 20 16 14.5 13
2017-08-08 24 24.5 21 23 15.6 16 21 20.0 18 18 16.6 15 19 20.6 18 17 13.4 13 17 18.9 19 16 13.4 15
2017-08-07 19 18.1 19 19 14.5 14 23 24.5 20 14 15.6 16 21 20.0 18 19 16.6 15 19 20.6 19 17 13.4 14
2017-08-06 17 18.0 17 17 14.4 12 19 18.1 19 15 14.5 14 23 24.5 20 16 15.6 16 20 20.0 19 16 16.6 14
Resultat NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV NP Utf LV
# Succ 13 11 1 10 12 9 7 11 10 6 5 9 6 7 6 8
% Succ 100.0   84.6 7.7   76.9 100.0   75.0 58.3   91.7 90.9   54.5 45.5   81.8 60.0   70.0 60.0   80.0
Medelfel 0.7   1.0 5.0   1.3 0.8   1.5 2.2   0.9 1.1   2.0 2.1   1.2 1.7   1.4 1.9   1.2
0.1   -0.2 5.0   -0.5 -0.1   -0.5 0.8   -0.1 -0.8   -1.2 0.8   -0.2 -1.7   -0.7 1.7   -0.3
Stdavvik 0.5   0.9 2.2   1.4 0.5   1.0 1.7   0.8 0.9   1.7 1.8   1.0 1.5   1.2 2.0   1.1
Scriptet som genererar denna jämförelse är skrivet av Jim McMurry på jcweather.us.

Länkar till prognoser

Båtväder och prognoser

Länkarna ovan öppnas upp ett nytt fönster
VÄDER KURIOSA - ORKAN

Orkan kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten överstiger 32,7 m/s. I andra vanliga mätetal: 64 knop, 118 km/h, vindstyrka 12 Beaufort. En orkan orsakar stora skador på både växtlighet och byggnader. Till sjöss går vågorna mycket höga och luften fylls av kraftiga moln. Orkan är också en beteckning på Tropisk cyklon i det Västindiska området Orkanerna ges ofta personnamn som orkanen Gudrun.