Hoppa till innehåll

Temperature Trending for Särö/Budskär

Note: Trends are based on data recorded at Särö/Budskär since 2008.

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January 0.9°C 3.9°C (2023) 3.0°C3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
February 0.7°C 3.1°C (2023) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
March 3.3°C 2.8°C (2023) -0.5°C0.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
April 7.3°C 8.0°C (2023) 0.7°C0.7°C Warmer than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 12.6°C (2023) 0.8°C0.8°C Warmer than All-Time Average Temperature.
June 15.6°C 17.1°C (2023) 1.5°C1.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.7°C 16.4°C (2023) -1.3°C1.3°C Colder than All-Time Average Temperature.
August 17.0°C 16.8°C (2023) -0.2°C0.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
September 14.0°C 16.8°C (2023) 2.8°C2.8°C Warmer than All-Time Average Temperature.
October 9.6°C 9.4°C (2023) -0.2°C0.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
November 5.8°C 3.5°C (2023) -2.3°C2.3°C Colder than All-Time Average Temperature.
December 2.2°C -4.9°C (2023) -7.1°C7.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.9°C
Current 12 Month Temperature: 9.2°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.3°C0.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.

 

VÄDER KURIOSA - TROMB

Tromb, tornado och skydrag är olika benämningar på kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador, i sällsynta fall har man observerat tromber med en diameter på så pass mycket som 2-4 km. Skydrag är dock skilt från de övriga då det inte är någon marknära virvelvind. Skydrag är en i molnbasen synlig roterande del av ett moln, men når aldrig mark. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder, det är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje, denna kan sedan vrida sig vertikalt och nå marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.