Hoppa till innehåll

Temperature Trending for Särö/Budskär

Note: Trends are based on data recorded at Särö/Budskär since 2008.

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January -0.1°C 2.1°C (2018) 2.2°C2.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
February -0.3°C -1.5°C (2018) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
March 3.1°C -0.4°C (2018) -3.5°C3.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
April 7.2°C 7.5°C (2018) 0.3°C0.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 11.8°C (2017) 0.0°C 
June 14.8°C 15.3°C (2017) 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.6°C 16.4°C (2017) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
August 16.8°C 16.2°C (2017) -0.6°C0.6°C Colder than All-Time Average Temperature.
September 13.6°C 13.5°C (2017) -0.1°C0.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
October 9.2°C 10.1°C (2017) 0.9°C0.9°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November 5.6°C 5.5°C (2017) -0.1°C0.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
December 2.1°C 3.7°C (2017) 1.6°C1.6°C Warmer than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.5°C
Current 12 Month Temperature: 8.4°C
Current 12 Month Temperature Trend: -0.1°C0.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.

 

VÄDER KURIOSA - UV-INDEX

UV-index är ett mått på hur skadlig solens UV-strålning är. Ju högre värde, desto starkare UV-strålning. Vid värden över 3 bör du skydda dig med kläder och komplettera med solskyddsmedel om du ska vistas under öppen himmel längre stunder. Ljusa sanddyner och särskilt ren snö förstärker effekten. I motjus kan man grovt räkna med fördubbling av UV-index och halvering av tillåtlig exponeringstid.
UV-index är beroende av årstid, tid på dygnet, väder och moln samt ozonskiktets tjocklek. Den UV-strålning, som från solen når marken på jorden beror på hur högt over horisonten solen står vilket varierar med tiden på dagen, årstiden och ortens belägenhet. I Sverige varierar UV-index mellan 0 och 8. Nära ekvatorn kan de högsta värdena uppgå till över 15.