Hoppa till innehåll

Temperature Trending for Särö/Budskär

Note: Trends are based on data recorded at Särö/Budskär since 2008.

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January -0.4°C 1.0°C (2017) 1.4°C1.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
February -0.1°C 1.0°C (2017) 1.1°C1.1°C Warmer than All-Time Average Temperature.
March 3.4°C 3.6°C (2017) 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
April 7.2°C 6.0°C (2017) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 11.8°C (2017) 0.0°C 
June 14.8°C 15.3°C (2017) 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.6°C 16.4°C (2017) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
August 16.8°C 16.7°C (2017) -0.1°C0.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
September 13.7°C 16.0°C (2016) 2.3°C2.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
October 9.1°C 8.0°C (2016) -1.1°C1.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
November 5.6°C 3.8°C (2016) -1.8°C1.8°C Colder than All-Time Average Temperature.
December 1.9°C 4.2°C (2016) 2.3°C2.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.5°C
Current 12 Month Temperature: 8.7°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.

 

VÄDER KURIOSA -  LUFTFUKTIGHET

Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften. Luftfuktigheten kan anges antingen som absolut luftfuktighet, då den faktiska mängden vattenånga anges, eller som relativ luftfuktighet, då andelen vattenånga anges i förhållande till den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur, den så kallade mättnadsånghalten.