Hoppa till innehåll
^^

Tidvatten

Tidvattennivåer och tidvattenströmmar är relativt obefintliga utanför vår kust utanför vår kust. Tabellen nedan listar de kommande 30 dagarnas tidvatten hos oss men är mer eller mindre tillämpbar längs hela västkusten. Som mest pratar man om 30cm mellan ebb och flod och siffran längst till höger i tabellen är just hur mycket vattennivån påverkas i meter. Lufttrycket och vinden påverkar havsnivån i betydligt större grad. Klicka på havsinformation för att gå tillbaka.

Thu 22 October
Low Tide: 4:56 CEST 0.0
High Tide: 12:28 CEST 0.2
Low Tide: 17:20 CEST 0.1
Fri 23 October -23   First Quarter Moon
High Tide: 0:52 CEST 0.2
Low Tide: 6:01 CEST 0.1
High Tide: 13:34 CEST 0.2
Low Tide: 18:42 CEST 0.1
Sat 24 October
High Tide: 2:03 CEST 0.2
Low Tide: 7:42 CEST 0.1
High Tide: 14:53 CEST 0.2
Low Tide: 20:44 CEST 0.1
Sun 25 October
High Tide: 2:28 CET 0.2
Low Tide: 8:24 CET 0.1
High Tide: 15:15 CET 0.2
Low Tide: 21:06 CET 0.1
Mon 26 October
High Tide: 3:48 CET 0.2
Low Tide: 9:27 CET 0.1
High Tide: 16:22 CET 0.2
Low Tide: 21:56 CET 0.1
Tue 27 October
High Tide: 4:47 CET 0.2
Low Tide: 10:10 CET 0.1
High Tide: 17:10 CET 0.2
Low Tide: 22:34 CET 0.0
Wed 28 October
High Tide: 5:32 CET 0.2
Low Tide: 10:45 CET 0.0
High Tide: 17:49 CET 0.2
Low Tide: 23:05 CET 0.0
Thu 29 October
High Tide: 6:08 CET 0.2
Low Tide: 11:16 CET 0.0
High Tide: 18:22 CET 0.2
Low Tide: 23:34 CET 0.0
Fri 30 October
High Tide: 6:41 CET 0.2
Low Tide: 11:45 CET 0.0
High Tide: 18:52 CET 0.2
Sat 31 October -31   Full Moon
Low Tide: 0:03 CET 0.0
High Tide: 7:11 CET 0.2
Low Tide: 12:14 CET 0.0
High Tide: 19:21 CET 0.2
Sun 01 November
Low Tide: 0:31 CET 0.0
High Tide: 7:41 CET 0.2
Low Tide: 12:43 CET 0.0
High Tide: 19:49 CET 0.2
Mon 02 November
Low Tide: 1:01 CET 0.0
High Tide: 8:11 CET 0.2
Low Tide: 13:12 CET 0.0
High Tide: 20:19 CET 0.2
Tue 03 November
Low Tide: 1:30 CET 0.0
High Tide: 8:42 CET 0.2
Low Tide: 13:41 CET 0.0
High Tide: 20:49 CET 0.2
Wed 04 November
Low Tide: 2:01 CET 0.0
High Tide: 9:16 CET 0.2
Low Tide: 14:12 CET 0.0
High Tide: 21:23 CET 0.2
Thu 05 November
Low Tide: 2:33 CET 0.0
High Tide: 9:54 CET 0.2
Low Tide: 14:46 CET 0.0
High Tide: 22:03 CET 0.2
Fri 06 November
Low Tide: 3:11 CET 0.0
High Tide: 10:38 CET 0.2
Low Tide: 15:27 CET 0.1
High Tide: 22:51 CET 0.2
Sat 07 November
Low Tide: 3:57 CET 0.1
High Tide: 11:33 CET 0.2
Low Tide: 16:22 CET 0.1
High Tide: 23:53 CET 0.2
Sun 08 November -08   Last Quarter Moon
Low Tide: 5:01 CET 0.1
High Tide: 12:39 CET 0.2
Low Tide: 17:44 CET 0.1
Mon 09 November
High Tide: 1:07 CET 0.2
Low Tide: 6:35 CET 0.1
High Tide: 13:53 CET 0.2
Low Tide: 19:31 CET 0.1
Tue 10 November
High Tide: 2:26 CET 0.2
Low Tide: 8:07 CET 0.1
High Tide: 15:05 CET 0.2
Low Tide: 20:48 CET 0.1
Wed 11 November
High Tide: 3:39 CET 0.2
Low Tide: 9:11 CET 0.0
High Tide: 16:08 CET 0.2
Low Tide: 21:44 CET 0.0
Tide script V2.02 by NewtonAndNoss.com

Tidvatten
De vattenståndsvariationer som förorsakas av tidvatten är som störst (spring) två dygn före ny- och fullmåne och uppgår då till ca 24 cm (i Göteborg/-Torshamnen). De minsta vattenstånds-variationerna (neap) inträffar två dygn före halvmåne.

Tidvattnet här är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 4 timmar 30 minuter efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 065 grader. Nästföljande högvatten infaller 12 timmar och 25 minuter senare.

Då månen, solen och jorden befinner sig på ungefär samma linje vid nymåne och fullmåne förstärker solens och månens tidvattenkrafter varandra och tidvattenhöjden blir större än genomsnittet. Man har då springflod. Då solen och månen från jorden sett är 90 grader från varandra vid halvmåne motverkar tidvattenkrafterna varandra och tidvattenhöjden är mindre än genomsnittet. Detta kallas nipflod.

Vattenstånd
På västkusten stiger vattnet i allmänhet vid västlig vind och sjunker vid ostlig vind. Vid västlig storm kan en s k stormflod inträffa varvid vattnet snabbt kan stiga med över en meter. På grund av varierande djupförhållanden och kustens oregelbundna form kan vattenståndet växla kraftigt från en plats till en annan. Även lufttrycket påverkar vattenståndet; vid högtryck pressas vattnet undan och sjunker således och vid lågtryck stiger vattnet.

Längs kuststräckan Hätteberget - Tistlarna gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) +150 cm
Medelhögvatten (MHW) +100 cm
Medelvatten (MW) 0 cm
Medellågvatten (MLW) -70 cm
Lägsta lågvatten (LLW) -120 cm

Utöver de tillfälliga växlingarna i vattenståndet förekommer en årstidsbunden variation som beror på en motsvarande variation i det förhärskande lufttrycket samt i vindarnas riktning och styrka. I medeltal för en längre period kallas denna variation "den årliga variationen" vilket innebär lågt vattenstånd under våren och högt vattenstånd under sensommaren och hösten. Från detta medelförlopp kan betydande avvikelser förekomma olika år.

Källor: "Svensk Lots", Svenska sjökort, UFS, Wikipedia
VÄDER KURIOSA - INVERSION

Inversion, även kallat extremt stabil skiktning, är ett speciellt väderläge då luften inte blandas om i höjdled som den brukar, vilket gör att avgaser och andra luftföroreningar blir kvar i marknivå. I troposfären avtar normalt lufttemperaturen med höjden så att den varma luften vid marken stiger uppåt vilket gör att luften omsätts. Vid inversion har det uppstått ett läge där lufttemperaturen istället ökar med höjden vilket hindrar luftomsättningen. Inversion uppstår mest vid kyla och vindstilla, då marken kyler luften, och kalluften som är tyngre också sjunker.