Hoppa till innehåll
^^

Vädervarningar, meddelanden och råd

Väg 158 - Besvärligt väglag.
Väglag/yta: Lössnö, våt - Snöfall, frost
 
Inga speciella lokala väderförhållanden väntas de kommande 2 dagarna.
Denna lokala riskprognos är automatiskt genererad och kan komma att ändras

SMHIs Varningar i Sverige - Totalt finns 9 utfärdade varningar

Meddelanden

Inga meddelanden

 

För pekaren till önskat område...
Bräkneån - Varning klass 1 höga flöden
Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå under vecka 4.

Mörrumsån, nedströms Helgasjön - Varning klass 1 höga flöden
Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under vecka 4.

Ronnebyån - Varning klass 1 höga flöden
Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under vecka 4.

Lyckebyån - Varning klass 1 höga flöden
Flödet är stabilt sjunkande och klass 1-nivån väntas bestå till början av vecka 4.

Södermanlands län och södra Stockholms län - Varning klass 1 höga flöden
Klass 1-flödena är sjunkande och väntas bestå till mitten av vecka 4, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån).

Solgenån - Varning klass 1 höga flöden
Flödena i större delen av Emån med biflöden har nu sjunkit under varningsnivå. i Solgenån ligger flödet dock fortfarande över klass 1 p.g.a. att flera sjöar är mycket välfyllda och upprätthåller ett högt flöde nedströms. Flödet väntas gå under nivån för klass 1 under första delen av vecka 4.

Skräbeån - Varning klass 1 höga flöden
Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå i mitten av vecka 4.

Helge å - Varning klass 1 höga flöden
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under vecka 4. Detta p.g.a. Möckelns höga vattenstånd som matar på vatten nedströms.

Mieån - Varning klass 1 höga flöden
Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av vecka 4.

METEOalarm.eu Vädervarningar: Halland

 Ingen speciell uppmärksamhet nödvändig.

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu

Hallands län - Alla varningar Värstra Götaland och Bohus län - Alla varningar

Övriga varningar samt information

Busväder i Europa

Image from weatherunderground.com
European Weather Warning Legend
 
Extremt hög temperatur
Extreme high temperature
Vind
Wind
Snö/Is
Snow/Ice
Åskväder
Thunderstorms
Dimma
Fog
Extremt låg temperatur
Extreme low temperature
Kusthändelse
Coastal Event
Skogsbrand
Forest fire
Laviner
Avalanches
Regn
Rain
VÄDER KURIOSA - STORM

Storm kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten är mellan 24,5 och 32,6 m/s. Vindstyrkan är 10-11 beaufort. På land kan stormen rycka upp träd och orsaka skador på hus. Till sjöss orsakar stormen höga vågor och havsytan blir vit av skum.
När vindstyrkan är 9 beaufort (20,8- 24.4 m/s) kallas vinden halv storm, och är vindstyrkan 11 beaufort (28,5- 32,6 m/s) brukar det benämnas svår storm.
Stormvarning utfärdas i Sverige (varning klass 2) till havs då medelvinden förväntas bli minst 25 m/s (10 beaufort, storm). Samma gräns gäller för varning för storm/orkan i fjällen i Sverige, medan byar på över 25 m/s räcker för stormvarning till lands i övrigt. I Finland utfärdas stormvarning till havs då medelvind på minst 21 m/s förväntas (9 beaufort, halv storm).