Hoppa till innehåll
^^

Vädervarningar, meddelanden och råd

2019-04-18 Höga halter pollen finns i luften. Läs mer på NRM:s pollenprognos...
 
Inga speciella lokala väderförhållanden väntas de kommande 2 dagarna.
Denna lokala riskprognos är automatiskt genererad och kan komma att ändras

SMHIs Varningar i Sverige - Totalt finns 46 utfärdade varningar

Meddelanden

Inga meddelanden

 

För pekaren till önskat område...
Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. - Varning klass 1 höga flöden
Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena väntas nå varningsnivå under tisdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: -

Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen - Varning klass 1 mycket hård vind
När: Fram till tisdag eftermiddag. Var: I norra delen, på kalfjället Intensitet: Väst 18-23 m/s Kommentar: -

Bälten - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 14 m/s.

Sydvästra Östersjön - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 14 m/s.

Öresund - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag ost eller sydost 14 m/s.

Södra Östersjön - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Väster om Bornholm från tisdag eftermiddag ost eller sydost 14 m/s.

Västra Götalands län,inre Dalsland - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: -

Västra Götalands län,sydväst Vänern - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Värmlands län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Örebro län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Västmanlands län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Dalarnas län utom Dalafjällen - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är i östra delen stor Kommentar: -

Västra Götalands län,norra Västergötland - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: -

Gävleborgs län kustland - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Kronobergs län,östra delen - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Kalmar län utom Öland - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Östergötlands län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Södermanlands län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Stockholms län utom Roslagskusten - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Stockholms län,Roslagskusten - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Uppsala län utom Upplandskusten - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Uppsala län,Upplandskusten - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gävleborgs län inland - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Jönköpings län,östra delen - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Jönköpings län,syd om Vättern - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gotlands län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Skåne län utom Österlen - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Kalmar län,Öland - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Blekinge län - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Västra Götalands län,sydväst Vänern - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Västra Götalands län,norra Västergötland - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Jönköpings län,östra delen - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Gotlands län - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Skåne län,Österlen - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Östergötlands län - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Södermanlands län - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Stockholms län utom Roslagskusten - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Kalmar län utom Öland - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Västernorrlands län - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: -

Hallands län - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen,gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Jönköpings län,syd om Vättern - Risk Skogsbrand
När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Jämtlands län utom fjällen - Risk Gräsbrand
När: Tisdag eftermiddag Var: I snöfria områden. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar:

METEOalarm.eu Vädervarningar: Halland

 Ingen speciell uppmärksamhet nödvändig

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu

Hallands län - Alla varningar Värstra Götaland och Bohus län - Alla varningar

Övriga varningar samt information

Busväder i Europa

Image from weatherunderground.com
European Weather Warning Legend
 
Extremt hög temperatur
Extreme high temperature
Vind
Wind
Snö/Is
Snow/Ice
Åskväder
Thunderstorms
Dimma
Fog
Extremt låg temperatur
Extreme low temperature
Kusthändelse
Coastal Event
Skogsbrand
Forest fire
Laviner
Avalanches
Regn
Rain
VÄDER KURIOSA - LAVINER

Laviner förekommer varje vinter i varierad omfattning beroende på väder och snöförhållanden. I snitt inträffar en dödsolycka i Sverige per år, fem i Norge och ett 100-tal i Alperna och den typ som orsakar flest olyckor är så kallade flaklaviner.

Flaklaviner - Uppstår genom att snötäcket brister längs en brottkant som kan vara allt mellan någon decimeter till flera meter hög. Ett stort flak av snö brakar sedan med enorm kraft nedför sluttningen upp till 200 km/h, ovanpå ett så kallat glidlager djupare ner i snön.
Lössnölaviner - Utlöses på branta sluttningar vid kraftigt snöfall. Denna typ av laviner vidgas vid rörelsen neråt och växer till en päronformad kägla. Vanligen är det inte lika stora snömängder som i flaklaviner.
Slasklaviner - Kan förekomma i bäckfåror under våren. Ett ökat flöde av smältvatten kan sätta snön i rörelse och dra med stenar, grus och ris.
(Källa: SMHI)