Hoppa till innehåll
^^

Vädervarningar, meddelanden och råd

2018-04-24 Måttliga halter pollen finns i luften. Läs mer på NRM:s pollenprognos...
 
Inga speciella lokala väderförhållanden väntas de kommande 2 dagarna.
Denna lokala riskprognos är automatiskt genererad och kan komma att ändras

SMHIs Varningar i Sverige - Totalt finns 19 utfärdade varningar

Meddelanden

Inga meddelanden

 

För pekaren till önskat område...

Norralaån - Varning klass 3 extremt höga flöden

Testeboån - Varning klass 2 mycket höga flöden
Jädraån och Gavleån - Varning klass 2 mycket höga flöden
Södra Dalarna och Gävleborgs län - Varning klass 2 mycket höga flöden
Kattegatt - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
I eftermiddag och kväll, i nordligaste delen, väst eller sydväst 15 m/s.

Arbogaån - Varning klass 1 höga flöden
I de övre delarna av Arbogaån ner till Frövi är flödena höga och väntas stiga ytterligare något.

Kolbäcksån - Varning klass 1 höga flöden
Flödena i hela Kolbäcksån är fortsatt stigande. I de flesta delar råder nu klass 1-flöden.

Hedströmmen - Varning klass 1 höga flöden
Fortsatt höga flöden i de flesta delar av Hedströmmen men flödena ser ut att ha kulminerat.

Lillälven - Varning klass 1 höga flöden
Fortsatt klass 1-flöden i Lillälven mellan Svärdsjö och Runn. Flödena från sjöarna uppströms har minskats så kulmen har med stor säkerhet nåtts.

Svartälven - Varning klass 1 höga flöden
I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer och väntas kulminera de närmaste dagarna.

Skagerack - Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Väst eller sydväst, 15 m/s under eftermiddagen och kvällen.

Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland - Varning klass 1 höga flöden
Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat. Vattnet från de små vattendragen letar sig nu vidare till medelstora och stora vattendrag. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet kan det i högt belägna områden fortfarande ligga snö kvar som smälter av och fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men många små vattendrag är fortfarande uppe i klass 1-flöden. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.

Norsälven - Varning klass 1 höga flöden
Flödena i Norsälvens övre delar är höga. Nedströms Fryken väntas flödena gå upp i klass 1-flöden under de närmaste dagarna.

Dalarnas län utom Dalafjällen - Risk Gräsbrand
I eftermiddag, i snöfria områden i södra delen, är risken för gräsbränder lokalt stor.

Uppsala län,Upplandskusten - Risk Gräsbrand
I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor.

Gävleborgs län kustland - Risk Gräsbrand
I eftermiddag, i snöfria områden i södra delen, är risken för gräsbränder lokalt stor.

Uppsala län utom Upplandskusten - Risk Gräsbrand
I eftermiddag, i norra delen, är risken för gräsbränder lokalt stor.

Västmanlands län - Risk Gräsbrand
I eftermiddag, i norra delen, är risken för gräsbränder lokalt stor.

Gävleborgs län inland - Risk Gräsbrand
I eftermiddag, i snöfria områden i södra delen, är risken för gräsbränder lokalt stor.

METEOalarm.eu Vädervarningar: Halland

 Ingen speciell uppmärksamhet nödvändig

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu

Hallands län - Alla varningar Värstra Götaland och Bohus län - Alla varningar

Övriga varningar samt information

Busväder i Europa

Image from weatherunderground.com
European Weather Warning Legend
 
Extremt hög temperatur
Extreme high temperature
Vind
Wind
Snö/Is
Snow/Ice
Åskväder
Thunderstorms
Dimma
Fog
Extremt låg temperatur
Extreme low temperature
Kusthändelse
Coastal Event
Skogsbrand
Forest fire
Laviner
Avalanches
Regn
Rain
VÄDER KURIOSA - UNDERKYLT DUGGREGN

Kan förekomma vintertid när det är gråväder. Blir givetvis halt, men oftast inte lika extremt som i underkylt eller frysande regn, eftersom dropparna är mycket mindre. Vanligast i kusttrakterna med pålandsvind från öppet hav.