Hoppa till innehåll
^^

Lokala temperaturavvikelser & Global uppvärmning

Nedan visas kortfattat lite om hur temperaturen har förändrats de senaste åren. Notera att detta inte är något ståndstagande i frågan om global uppvärmning, utan endast ett uttryck över de förändringar som uppmätts. När det gäller den lokala tabellen nedan har väderinformation endast samlats in sedan 2008. För med information och referenser besök Wikipedia.

Lokal temperaturtrend (se även väderstationens lokala klimatrapporter)

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January 0.4°C 0.1°C (2021) -0.3°C0.3°C Colder than All-Time Average Temperature.
February 0.3°C -1.1°C (2021) -1.4°C1.4°C Colder than All-Time Average Temperature.
March 3.3°C 3.9°C (2021) 0.6°C0.6°C Warmer than All-Time Average Temperature.
April 7.3°C 6.5°C (2021) -0.8°C0.8°C Colder than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 10.6°C (2021) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
June 15.4°C 16.9°C (2021) 1.5°C1.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.8°C 19.9°C (2021) 2.1°C2.1°C Warmer than All-Time Average Temperature.
August 16.9°C 16.4°C (2021) -0.5°C0.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
September 13.8°C 14.3°C (2021) 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
October 9.4°C 10.8°C (2021) 1.4°C1.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November 5.7°C 8.1°C (2020) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
December 2.5°C 4.4°C (2020) 1.9°C1.9°C Warmer than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.8°C
Current 12 Month Temperature: 9.3°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.
VÄDER KURIOSA - INVERSION

Inversion, även kallat extremt stabil skiktning, är ett speciellt väderläge då luften inte blandas om i höjdled som den brukar, vilket gör att avgaser och andra luftföroreningar blir kvar i marknivå. I troposfären avtar normalt lufttemperaturen med höjden så att den varma luften vid marken stiger uppåt vilket gör att luften omsätts. Vid inversion har det uppstått ett läge där lufttemperaturen istället ökar med höjden vilket hindrar luftomsättningen. Inversion uppstår mest vid kyla och vindstilla, då marken kyler luften, och kalluften som är tyngre också sjunker.