Hoppa till innehåll
^^

Lokala temperaturavvikelser & Global uppvärmning

Nedan visas kortfattat lite om hur temperaturen har förändrats de senaste åren. Notera att detta inte är något ståndstagande i frågan om global uppvärmning, utan endast ett uttryck över de förändringar som uppmätts. När det gäller den lokala tabellen nedan har väderinformation endast samlats in sedan 2008. För med information och referenser besök Wikipedia.

Lokal temperaturtrend (se även väderstationens lokala klimatrapporter)

Annual Temperature Trend
Month Average since 2008 Current Month Difference
January -0.1°C 2.1°C (2018) 2.2°C2.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
February -0.2°C -0.7°C (2018) -0.5°C0.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
March 3.4°C 3.6°C (2017) 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
April 7.2°C 6.0°C (2017) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
May 11.8°C 11.8°C (2017) 0.0°C 
June 14.8°C 15.3°C (2017) 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
July 17.6°C 16.4°C (2017) -1.2°C1.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
August 16.8°C 16.2°C (2017) -0.6°C0.6°C Colder than All-Time Average Temperature.
September 13.6°C 13.5°C (2017) -0.1°C0.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
October 9.2°C 10.1°C (2017) 0.9°C0.9°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November 5.6°C 5.5°C (2017) -0.1°C0.1°C Colder than All-Time Average Temperature.
December 2.1°C 3.7°C (2017) 1.6°C1.6°C Warmer than All-Time Average Temperature.
12 Month Average Differentials
Average 12 Month Temperature since 2008: 8.5°C
Current 12 Month Temperature: 8.7°C
Current 12 Month Temperature Trend: 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
This data is reflective of 12 month trending at the Särö/Budskär Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected since 2008. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.
VÄDER KURIOSA - VIND

Vind är storskaliga rörelser i atmosfären. Vindar skapas av horisontella skillnader i atmosfärstrycket och kan röra sig i alla riktningar - horisontellt, vertikalt och i virvlar. På jorden har för trakten typiska och årligen återkommande vindar av speciell typ har ofta givits speciella namn, som exempelvis Harmattan, Monsun och Sirocco. Vindhastigheten mäts med en anemometer och anges vanligen i meter per sekund (m/s).