Hoppa till innehåll
^^

Operational Status

På denna sida visas information och status från väderstationen och några av dess komponenter. Vid problem skickas automatiskta mail till berörda personer som förhoppningsvis kan lösa problemet. Detta markeras nedan men om problem uppstår som inte listas nedan ber vi er ta kontakt med oss.

File information

Tabellen visar när vissa filer senast uppdaterades. För prognos och live data sker denna kontroll även med hjälp av tidsstämpel i själva filen.

Application Filenamn Freq. Last Date/Time Status
Weather Display
Live data
clientraw.txt 6.7 min 20-01-28 04:26:40 CET 15 sec clientraw.txt OK
20-01-28 04:26:34 CET 21 sec clientraw.txt OK
Weather Display
Weather data (FTP)
testtags.php 6.7 min 20-01-28 04:25:44 CET 1.2 min testtags.php OK
iPhone
Mobile
testtags.php 6.7 min 20-01-28 04:25:44 CET 1.2 min testtags.php OK
Webcam webcamimage-cached.jpg 16 min 20-01-28 04:25:03 CET 1.9 min webcamimage-cached.jpg OK
Satellite pictures lokaltvader.ch2.jpg 60 min 20-01-27 21:56:49 CET 6.5 hrs lokaltvader.ch2.jpg not current
GFS maps wind.1.1.png 12.3 hrs 20-01-28 01:29:30 CET 3.0 hrs wind.1.1.png OK
WXSIM - Prognos plaintext.txt 3.1 hrs 20-01-28 02:40:43 CET 1.8 hrs plaintext.txt OK
3.7 hrs 20-01-28 02:00:00 CET 2 hrs, 26 min plaintext.txt OK
Information loaded @ 2020-01-28 04:26:55 CET

 

System information

Informationen i denna tabell används främst för felsökning

Equipment Status
Davis WeatherLinkIP Data Logger Firmware Version 1.1.5
Davis Vantage Pro2 Wireless Console Firmware Version 3.80
Console battery 4.6 Volts
ISS status Ok
Reception 96%
Weather Display Version 10.37S-108
Weather Display last started 23:41:35 2020-01-20
WD Data counter 160865
System uptime 11 Days 0 Hours 40 Minutes 9 Seconds
Station system free memory 17.44GB
Your IP address 3.95.139.100
Hostname ec2-3-95-139-100.compute-1.amazonaws.com
Country United States (USA)
Region CT
City Fairfield
Location 41.1412
-73.2637
Continent NA
VÄDER KURIOSA - TROMB

Tromb, tornado och skydrag är olika benämningar på kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador, i sällsynta fall har man observerat tromber med en diameter på så pass mycket som 2-4 km. Skydrag är dock skilt från de övriga då det inte är någon marknära virvelvind. Skydrag är en i molnbasen synlig roterande del av ett moln, men når aldrig mark. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder, det är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje, denna kan sedan vrida sig vertikalt och nå marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.